columns

column

Werkzaam in de zorg en dus verdacht

door: Ab van Eldijk

Wie werkzaam is in de zorg, is verdacht, betoogt Ab van Eldijk van Platform-deelnemer Stichting KDVP (de Koepel) in een nieuwe column. Regeren, controleren en criminaliseren, het is de nieuwe drie-eenheid in de zorg. Goed bestuur in de zorg wordt …

column

Doorstart EPD vertrouwenskwestie voor minister Schippers

door: Ab van Eldijk

In een column gaat Ab van Eldijk van Platform-deelnemer Stichting KDVP (de Koepel) verder in op de ontwikkelingen rond het privaat Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). In een eerder artikel wees Van Eldijk op de positie van zorgverleners die niet door …

column

KDVP: Verplichting tot medewerking privaat EPD onverbindend

door: Ab van Eldijk

De verplichting die zorgverzekeraars opleggen aan zorgverleners om mee te werken aan een privaat EPD leidt tot schending van het beroepsgeheim en is daardoor juridisch onhoudbaar. Dat stelt Ab van Eldijk van Platformdeelnemer Stichting KDVP (De Koepel) in zijn meest …

column

‘Blijf van onze privacy af’

door: Redactie

Op de dag van het open debat van de Stichting Bescherming Burgerrechten op zaterdag 10 december 2011, stond van twee leden van het stichtingsbestuur, Joyce Hes en Willem Trommel, een ingezonden brief in de Volkskrant. Hier volgt de letterlijke tekst …

column

Wie wacht op dit EPD?

door: Redactie

In een column vraagt een weigeraar van het Elektronisch Patiëntendossier aan drie kamerleden, wie nu eigenlijk zit te wachten op dit EPD. Geachte kamerleden Mulder, Kuiken en Omtzigt, Graag wil ik u de volgende vraag voorleggen alvorens u een motie …

column

Clara Meijer Wichmann-lezing van Kaspar Mengelberg

door: Kaspar Mengelberg

Kaspar Mengelberg van Platformdeelnemer DeVrijePsych heeft op de Dag van de mensenrechten de Clara Meijer-Wichmannlezing gehouden. De tekst van de lezing met als onderwerp ‘Het recht op privacy’ is hier beschikbaar. Psychiater Mengelberg hield de lezing op 10 december 2010 …