platform overleg

Overleg Platform 12 maart 2012

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. Tijdens de afgelopen vergadering op maandag 12 maart zijn onder meer de volgende dossiers besproken:

Uitspraak College Beroep voor het Bedrijfsleven in DBC-zaak Privacyvoorvechters in de geestelijke gezondheidszorg behaalden op 8 maart een belangrijke overwinning bij het College Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb). Het CBb, de hoogste bestuursrechter in Nederland, oordeelde dat de behandeling van psychische klachten de kern van het persoonlijke leven raakt en daarom de verwerking van diagnose-informatie bij het declareren van geestelijke gezondheidszorg aan zorgverzekeraars aan nadere eisen moet worden onderworpen.
Er is daarover al eerder een uitspraak geweest, maar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid hebben naar aanleiding van die uitspraak nauwelijks concrete verbeteringen aangebracht, zo luidde het rechterlijk oordeel.
In deze uitspraak wordt dan ook expliciet een suggestie gedaan voor een opt-out systeem voor zowel psychotherapeuten als de behandelde patiënt. Dit houdt in dat in de geestelijke gezondheidszorg zowel de behandelend therapeut als de patiënt die hij behandelt ervoor kan kiezen diagnose-informatie niet bekend te maken bij het declareren aan de zorgverzekeraar. Het opt-out systeem moet binnen drie maanden geïmplementeerd zijn.
Lees hier de visie van Platformlid Koepel DBC-Vrije Praktijken over de door haar gewonnen rechtszaak.

Onderzoeksrapport Roel Bekker over de Paspoortwet Eind februari verschenen de resultaten van het onderzoek dat werd ingesteld naar aanleiding van de beruchte hoorzitting in de Tweede Kamer over de totstandkoming van de Paspoortwet in april 2011. Hoogleraar en oud-topambtenaar Roel Bekker, verantwoordelijk voor het onderzoek, concludeert in het rapport dat het biometrisch paspoort overhaast is ingevoerd omdat de technologie niet voldeed aan het doel, namelijk het bestrijden van fraude.
Op het eerste gezicht een zeer kritisch rapport, afgezien van het feit dat het verantwoordelijke bewindslieden uit de wind houdt en weinig ingaat op het hoe en waarom van het wetgevingstraject, dat zich in de jaren voor de invoering van het biometrisch paspoort typeerde door tunnelvisie.
Ook lijkt het rapport aan te sturen op een heroverweging van centrale vingerafdrukkenopslag, terwijl de Tweede Kamer dit plan eerder afschoot. Platformlid Privacy First schreef een commentaar op het rapport, dat hier te lezen valt.

Privacy van huurders
Huurdersverenigingen kwamen in opstand toen bleek dat de Belastingdienst inkomensgegevens van huurders aan verhuurders verstrekt om zogeheten scheefhuurders te kunnen signaleren. Aangezien de wet die deze uitwisseling legitimeert nog niet is goedgekeurd, zorgde deze praktijk voor de nodige ophef.
De Woonbond liet zich uiterst kritisch uit over deze praktijk en beschouwt het als een onaanvaardbare schending van de privacy van huurders.