Lezingen

Lezingen

Lezingen door het Platform Bescherming Burgerrechten

Als Platform Bescherming Burgerrechten delen we graag onze gezamenlijke expertise. Dit doen wij door voorlichting te bieden in campagnes, artikelen te publiceren en relevante partijen aan te schrijven wanneer door wetgeving of ander beleid privacyrechten van burgers in het geding komen.

Ook biedt het Platform lezingen aan voor organisaties die meer kennis willen vergaren over de thema’s waarmee het Platform zich bezighoudt. Deze worden in eerste instantie door onze voorzitter Tijmen Wisman gegeven.

Wisman is sinds 2013 voorzitter van het Platform Bescherming Burgerrechten en geeft lezingen over burgerrechten, het recht op privacy, gegevensbescherming, profileren, big data, internet van dingen en alles dat hier aan raakt. Hij is tevens sinds 2010 werkzaam als onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij onder andere Privacy & Gegevensbeschermingsrecht en Internet Governance doceert.

Voor de lezingen worden geen vaste tarieven gevraagd, maar deze zijn in overleg bespreekbaar. De bijdrage die wordt gevraagd kan worden overgemaakt op de rekening van de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten. Deze stichting heeft een ANBI-status en daarom hoeft er geen belasting over lezingen te worden betaald.