nieuws

nieuws

NGO’s waarschuwen Eerste Kamer voor Wet Inlichtingendiensten

door Redactie op 31 maart 2017

Een coalitie van maatschappelijke organisaties, waaronder het Platform Bescherming Burgerrechten, waarschuwt de Eerste Kamer. Als de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten wordt aangenomen, betekent dit een onaanvaardbare schending van verschillende fundamentele burgerrechten in ...

nieuws

Verkapte staatssteun? VWS investeert 105 miljoen in LSP-project

door Redactie op 14 maart 2017

Minister Schippers’ investering van 105 miljoen euro in een LSP-project is geheel in lijn met de nieuwe EPD-wet die ze vlak daarvoor door de Eerste Kamer kreeg. Gepresenteerd als oplossing voor de patiënt, maar tegelijk ingestoken voor het faciliteren van het …

nieuws

Specifieke Toestemming: De stand van zaken na drie jaar actie

door Redactie op 18 november 2016

De campagne Specifieke Toestemming van het Platform Bescherming Burgerrechten en Privacy First maakt na drie jaar actie de balans op.  Na bijna drie jaar campagne tegen de nieuwe EPD-wet van minister Schippers, mag Specifieke Toestemming een bescheiden maar belangrijk succes …

nieuws

Kom in actie tegen de afbraak van het medisch beroepsgeheim!

door Redactie op 22 oktober 2016

Op dit moment heeft de Eerste Kamer twee wetsvoorstellen in behandeling met grote negatieve gevolgen voor het medisch beroepsgeheim. Burgerrechtenorganisaties hebben brievenacties op touw gezet waarmee burgers zich hard kunnen maken. Inzagebevoegdheden zorgverzekeraars in medisch dossier De ...

nieuws

Leestip: Longread over Big Data en het LSP

door Redactie op 23 september 2016

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven werken hard aan een alomvattend plan om onze medische gegevens in bulk toegankelijk te maken voor doelen die niets met een behandeling te maken hebben en alles met winst- en machtsvergroting. Dat wordt uiteengezet in …

achtergrond

Wat onderzocht de Autoriteit Persoonsgegevens allemaal niet aan het DIS?

door Ronald Huissen op 16 augustus 2016

De Autoriteit Persoonsgegevens deed na jaren kritiek eindelijk onderzoek naar de dataleveringen uit Nederlands grootste medische databank, het DIS. Daarbij liet ze echter bijna alle leveringen van de afgelopen tien jaar buiten beschouwing. Burgerrechtenorganisaties spannen een rechtszaak aan ...