nieuws

nieuws

Kort geding gestart om invoering ongewijzigde Sleepwet

door Redactie op 16 mei 2018

Een coalitie van NGO’s dagvaardt de Staat vanwege de invoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de sleepwet genoemd. De wet zou worden aangepast naar aanleiding van de referendumuitslag, maar wordt door het kabinet vooralsnog …

nieuws

Nieuwe EU-regels luiden onbeperkte informatiemacht overheden in

door Redactie op 30 april 2018

Overheden krijgen onder de nieuwe Europese privacyregels fors verruimde mogelijkheden om persoonsgegevens van burgers te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld. Dit is in strijd met internationale verdragen en met moties die de Tweede Kamer aannam om …

nieuws

Privacyvriendelijk alternatief EPD officieel in gebruik genomen

door Redactie op 4 april 2018

De Whitebox, het privacyvriendelijke alternatief voor het LSP, wordt na een succesvolle proefperiode officieel in gebruik genomen door huisartsenposten in Amsterdam. De volgende stap is bredere adoptie van het systeem.  De proef werd in 2015 gestart in de werkomgeving van …

nieuws

Staat gedagvaard om risicoprofilering burgers

door Redactie op 27 maart 2018

Een groep maatschappelijke organisaties dagvaardt vandaag de Nederlandse staat om het Systeem Risico Indicatie, kortweg SyRI. Volgens de eisers is het risicoprofileringssysteem een ‘black box’ die een risico vormt voor de democratische rechtsstaat en moet de toepassing hiervan worden gestopt. ...

nieuws

Werk aan de winkel na teleurstellend vonnis over LSP

door Redactie op 19 december 2017

Eind vorige week heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de rechtszaak die VPHuisartsen voerde tegen de uitrol van de private opvolger van het Elektronisch Patiëntendossier: het Landelijk Schakelpunt (LSP).  Ondanks de lichtpuntjes over de technische verbeteringen die LSP-beheerder VZVZ …

achtergrond

Het LSP en de sleepwet: a match made in heaven

door Redactie op 2 november 2017

Zorgkoepels voegden zich deze maand bij het koor van critici dat zich tegen de sleepwet keert. Het medisch beroepsgeheim wordt met de invoering van de wet namelijk vogelvrij verklaard. De grootste knieval voor massasurveillance in de zorg maakten de organisaties …

achtergrond

Autoriteit Persoonsgegevens moet zich hoognodig bezinnen op haar rol

door Ronald Huissen op 13 september 2017

De Autoriteit Persoonsgegevens bleef in verschillende gevoelige privacydossiers ten onrechte op haar handen zitten, zo oordeelde de rechter deze zomer. Het zou voor de toezichthouder een aanleiding moeten zijn om haar taakopvatting grondig te herzien en zich eindelijk te laten …