nieuws

nieuws

Specifieke Toestemming: De stand van zaken na drie jaar actie

door Redactie op 18 november 2016

De campagne Specifieke Toestemming van het Platform Bescherming Burgerrechten en Privacy First maakt na drie jaar actie de balans op.  Na bijna drie jaar campagne tegen de nieuwe EPD-wet van minister Schippers, mag Specifieke Toestemming een bescheiden maar belangrijk succes …

nieuws

Kom in actie tegen de afbraak van het medisch beroepsgeheim!

door Redactie op 22 oktober 2016

Op dit moment heeft de Eerste Kamer twee wetsvoorstellen in behandeling met grote negatieve gevolgen voor het medisch beroepsgeheim. Burgerrechtenorganisaties hebben brievenacties op touw gezet waarmee burgers zich hard kunnen maken. Inzagebevoegdheden zorgverzekeraars in medisch dossier De ...

nieuws

Leestip: Longread over Big Data en het LSP

door Redactie op 23 september 2016

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven werken hard aan een alomvattend plan om onze medische gegevens in bulk toegankelijk te maken voor doelen die niets met een behandeling te maken hebben en alles met winst- en machtsvergroting. Dat wordt uiteengezet in …

achtergrond

Wat onderzocht de Autoriteit Persoonsgegevens allemaal niet aan het DIS?

door Ronald Huissen op 16 augustus 2016

De Autoriteit Persoonsgegevens deed na jaren kritiek eindelijk onderzoek naar de dataleveringen uit Nederlands grootste medische databank, het DIS. Daarbij liet ze echter bijna alle leveringen van de afgelopen tien jaar buiten beschouwing. Burgerrechtenorganisaties spannen een rechtszaak aan ...

achtergrond

Alle jeugdzorginformatie verplicht vanuit de gemeente naar Het Rijk

door Redactie op 22 juni 2016

Medische persoonsgegevens van hulpbehoevende gezinnen worden niet alleen onrechtmatig gebruikt en gedeeld door gemeentelijke wijkteams, ook moet deze informatie volgens de nieuwe Jeugdwet in detail worden doorgeleverd naar het ministerie. Op alle niveaus treedt de nieuwe Jeugdwet de privacy van ...

nieuws

Nederland had niet akkoord mogen gaan met nieuwe privacyregels EU

door Redactie op 24 mei 2016

De Europese regels over het doorleveren en koppelen van persoonsgegevens door overheden zijn op initiatief van Nederland afgezwakt, ten koste van het fundamentele recht op privacy. Dat is een onacceptabele aantasting van de vrijheid van Europese burgers en bovendien in …

nieuws

Patiëntportaal is geen oplossing voor privacyvraagstuk EPD

door Redactie op 2 mei 2016

De nieuwe EPD-wet van minister Schippers schept al een jaar verwarring in de Eerste Kamer. Voor patiënt noch arts is het duidelijk wie straks na het geven van toestemming medische gegevens kan raadplegen. Na twee jaar troebele discussie, wil de …