columns

column

Plasterk ‘vereenvoudigt de zaken iets’ tijdens de Big Brother Awards

door: Redactie

Big Brother Award winnaar minister Plasterk verweet ‘privacy activisten’ in hun kritiek op de nieuwe afluisterwet van de AIVD zaken te ‘vereenvoudigen’, om vervolgens in zijn acceptatiespeech verschillende halve waarheden te presenteren over zijn nieuwe datasleepnet. Dat schrijft Boris ...

column

Weet het CBP wel waar ze ja tegen zegt?

door: Tijmen Wisman

Kastjes in auto’s en woningen die risicogedrag registreren en opslaan voor de verzekeraar; volgens privacywaakhond CBP mag het, zolang het om een geïnformeerde toestemming gaat. De vraag is of de toezichthouder weet waarmee ze instemt, stelt Tijmen Wisman. Deze week kwam het …

column

Dataretentie na Charlie Hebdo maakt de aanslag een succes

door: Redactie

Wanneer wij fundamentele grondrechten, die het hart vormen van onze rechtstaat, opofferen in de hoop daarmee aanslagen te kunnen voorkomen,  laten we ons juist in de woorden van premier Rutte “regeren door angst” en daarmee “onze vrijheid afpakken”. Dat stelt …

column

“Rechtsvermijding leidt tot zorgmijding”

door: Joyce Hes

In deze column de inleidende tekst die Joyce Hes, vice-voorzitter van de Stichting Bescherming Burgerrechten, voordroeg op de avond die 10 december in de Rode Hoed werd gehouden over Privacy in de Zorg. Voor een verslag van deze avond, zie …

column

Bij de tijd

door: Tijmen Wisman

De Tilburgse hoogleraar Moerel pleit in haar oratie voor het schrappen van het doelbindingsprincipe in de Europese gegevensbeschermingrichtlijn. Een frontale aanval op een fundament van het privacyrecht waardoor de Googles, NSA’s en ING’s van deze wereld vrij spel krijgen bij …

column

Privacydebat is nuttig, maar Snowdens actie deugt niet?

door: Tijmen Wisman

Door de onthullingen van klokkenluider Snowden ongefundeerd te bestempelen als het bedreigen van de staatsveiligheid, gaat Trouw-columnist Rob de Wijk niet alleen voorbij aan de ernstige implicaties voor rechtsstatelijke waarborgen door surveillanceprogramma’s als PRISM. In het verlengde daarvan ondermijnt ...