Lezingen

Lezingen

Lezingen door het Platform Bescherming Burgerrechten

Als Platform Bescherming Burgerrechten delen we graag onze gezamenlijke expertise. Dit doen wij door voorlichting te bieden in campagnes, artikelen te publiceren en relevante partijen aan te schrijven wanneer door wetgeving of ander beleid privacyrechten van burgers in het geding komen.

Ook biedt het Platform lezingen aan voor organisaties die meer kennis willen vergaren over de thema’s waarmee het Platform zich bezighoudt. Deze worden in eerste instantie door onze voorzitter Tijmen Wisman gegeven.

Wisman is sinds 2013 voorzitter van het Platform Bescherming Burgerrechten en geeft lezingen over burgerrechten, het recht op privacy, gegevensbescherming, profileren, big data, internet van dingen en alles dat hier aan raakt. Hij is tevens sinds 2010 werkzaam als onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij onder andere Privacy & Gegevensbeschermingsrecht en Internet Governance doceert.

Voor de lezingen worden geen vaste tarieven gevraagd, maar deze zijn in overleg bespreekbaar. De bijdrage die wordt gevraagd kan worden overgemaakt op de rekening van de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten. Deze stichting heeft een ANBI-status en daarom hoeft er geen belasting over lezingen te worden betaald.

 

Feedback van anderen:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, najaar 2016

In het najaar van 2016 heeft een groep medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een presentatie gekregen van Tijmen Wisman over de bescherming van privacy. Deze presentatie was onderdeel van een inspiratiedag voor de medewerkers, die uit verschillende onderdelen bestond. We ontvingen hierop de volgende feedback:

Tijmen Wisman heeft op een wetenschappelijk onderbouwde en kritische manier zijn visie gedeeld over verschillende onderwerpen met betrekking tot privacybescherming in relatie met verschillende technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Tijdens de presentatie is Tijmen ingegaan op, voor ons relevante, onderwerpen. Hij schroomde daarbij niet om, ondanks het kritische publiek, extremiteiten te benoemen en de aanwezigen te prikkelen tot een inspirerende discussie. Dit heeft ervoor gezorgd dat de aanwezigen huiswaarts gingen met nieuwe inzichten. Deze inzichten vormen voor ons bagage die bruikbaar is bij de verdere beleidsontwikkeling gericht op de bescherming van de privacy van de burgers.. Kortom: mede dankzij de presentatie van Tijmen Wisman en zijn enthousiasme is onze inspiratiedag erg geslaagd!