over het platform

deelnemers

Binnen het Platform zijn tot nu toe de volgende organisaties actief. Klik op de titel om de site van de betreffende organisatie te bezoeken.

  • Privacy First

   Stichting Privacy First is een onafhankelijke stichting met als doel het behouden en bevorderen van het recht op privacy alsmede de persoonlijke vrijheid van leefomgeving. Privacy First gaat hierbij uit van de oorspronkelijke formulering en intenties van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en de Fair Information Principles (FIPs).
  • Stichting KDVP

   Stichting KDVP (de Koepel) is opgericht in het najaar van 2007 en komt o.a. middels juridische procedures op voor fundamentele burgerrechten van cliënten en patiënten in de Geestelijke Gezondheids Zorg, de GGZ.
  • NJCM (waarnemend deelnemer)

   Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) zet zich sinds 1974 in voor de bescherming van mensenrechten in Nederland en het Nederlandse buitenlandbeleid.
  • Humanistisch Verbond (waarnemend deelnemer)

   Zelf denken samen leven. Deze vier woorden geven weer waar het in het humanisme om te doen is. In het humanisme kunnen twee belangrijke motieven en inspiratiebronnen worden onderscheiden: het ideaal van een menswaardig bestaan voor allen en het ideaal van autonomie, individuele vrijheid en het ontwikkelen van het vermogen zelf na te denken.
 
 • Individuele deelnemers:

   
 • Tijmen Wisman, Universitair Docent Privacy en Data Protection, Internetgovernance en International Business and Internet Law aan de Vrije Universiteit
 • Johan van Someren, journalist en voorheen adviseur/woordvoerder Meldpunt Misbruik ID-plicht (tegenwoordig onderdeel van Burgerrechtenvereniging Vrijbit)