over het platform

De Stichting Platform Bescherming Burgerrechten

Het Platform Bescherming Burgerrechten wordt gefaciliteerd door de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten, opgericht op 4 mei 2016.

De doelstellingen van de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten bestaan uit:

1. Het faciliteren van de maandelijkse bijeenkomsten van het Platform Bescherming Burgerrechten en de organisatorische en secretariële ondersteuning hiervan.

2. Het faciliteren van een website waarop het Platform te contacteren is en waar actuele thema’s worden uitgelicht die de aandacht hebben van het Platform.

3. Het waar mogelijk ondersteunen en voeren van juridische procedures die hun oorsprong vinden binnen het Platform Bescherming Burgerrechten.

Het bestuur van de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten is als volgt samengesteld:

Mr. Jos Hemelaar (voorzitter)

Mr. Tijmen Wisman (secretaris)

Mr. Maurits Bos (penningmeester)

De Stichting Platform Bescherming Burgerrechten beschikt over een beleidsplan dat ook een beloningsbeleid bevat. Dat valt hier te downloaden.

Download hier het financieel jaarverslag van 2021.

Download hier het financieel jaarverslag van 2020.

Download hier het financieel jaarverslag van 2019.

Download hier het financieel jaarverslag van 2018.

Download hier het financieel jaarverslag van 2017.

Download hier het financieel jaarverslag van 2016.

De activiteiten van de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten worden ondersteund door particuliere donateurs en voor het grootste deel op vrijwilligersbasis uitgevoerd. Voor haar derde doelstelling  is de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten op zoek naar aanvullende financiering.

Donaties worden ten zeerste op prijs gesteld en kunnen worden gestort op de volgende bankrekening:

Stichting Platform Bescherming Burgerrechten te Amsterdam NL81 TRIO 0391158937

Onder vermelding van: Donatie