Doneren

Doneren

Doneren aan het Platform?

De activiteiten van het Platform worden voor het grootste deel op vrijwilligersbasis uitgevoerd. Voor het faciliteren van publiekscampagnes en rechtszaken  is de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten op zoek naar aanvullende financiering. Wilt u financieel bijdragen aan de ontplooiing van deze activiteiten? Donaties worden zeer op prijs gesteld en kunnen worden gestort op de volgende bankrekening:

Stichting Platform Bescherming Burgerrechten te Amsterdam NL81 TRIO 0391158937

Onder vermelding van: Donatie