over het platform

deelnemers

Binnen het Platform zijn tot nu toe de volgende organisaties actief. Klik op het logo om de site van de betreffende organisatie te bezoeken.

 • Humanistisch Verbond

  HV-logoZelf denken, samen leven. Deze vier woorden geven weer waar het in het humanisme om te doen is. Binnen het humanisme kunnen twee belangrijke motieven en inspiratiebronnen worden onderscheiden: het ideaal van een menswaardig bestaan voor allen en het ideaal van autonomie, individuele vrijheid en het ontwikkelen van het vermogen zelfstandig na te denken.
 • Privacy First

  pflogoStichting Privacy First is een onafhankelijke stichting met als doel het behouden en bevorderen van het recht op privacy alsmede de persoonlijke vrijheid van leefomgeving. Privacy First gaat hierbij uit van de oorspronkelijke formulering en intenties van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en de Fair Information Principles (FIPs).
 • Vrijbit

  vblogoBurgerrechtenvereniging Vrijbit heeft als doel zich grensoverschrijdend in te zetten voor het recht op privacy, vrije communicatie en toegang tot informatie. Vrijbit is een onafhankelijke organisatie en bestaat louter uit vrijwilligers. Vrijbit steunt mensen die zich tegen de afbraak van privacy verweren en actie ondernemen om de controledrift een halt toe te roepen.
 • Meldpunt Misbruik ID-Plicht

  id-nee-logoStichting Meldpunt Misbruik ID-plicht werd opgericht als coördinatiepunt voor misstanden ten gevolge van het invoeren van de Wet op de Uitgebreide ID-plicht in 2005. Al snel groeide het initiatief uit tot een landelijk steunpunt voor hulpverlening en voorlichting over de aantasting van de privacy. Als actiegroep wordt strijd gevoerd tegen onrechtmatige identificatieverplichtingen en tegen biometrische identificatiesystemen in het bijzonder.
 • De Vrije Psych

  vrijeplogoDeVrijePsych is een netwerk van psychiaters en psychotherapeuten die zich hard maken voor de handhaving van professionele autonomie en beroepsgeheimprivacy.
 • Stichting KDVP

  kdvplogoStichting KDVP (de Koepel) is opgericht in het najaar van 2007 en komt o.a. middels juridische procedures op voor fundamentele burgerrechten van cliënten en patiënten in de Geestelijke Gezondheids Zorg, de GGZ.
 • Ouders Online

  oudersonlinelogoOuders Online is de grootste ouders-community van Nederland, met 300.000 unieke bezoekers per maand. Ouders Online maakt zich zorgen over het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (voorheen het Elektronisch Kind Dossier) en de “zorg achter de voordeur”.
 • NJCM (waarnemend lid)

  NJCM-logoHet Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) zet zich sinds 1974 in voor de bescherming van mensenrechten in Nederland en het Nederlandse buitenlandbeleid.