privacy

Privacyverklaring Platform Bescherming Burgerrechten

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. U bent op ieder gewenst moment in staat om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde webservers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De Platform behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Het is verstandig om deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop het Platform uw persoonlijke gegevens verwerkt.

Als de privacyverklaring ingrijpend wordt gewijzigd, meldt het Platform dit op de website.