nieuws

achtergrond

Wat onderzocht de Autoriteit Persoonsgegevens allemaal niet aan het DIS?

door Ronald Huissen op 16 augustus 2016

De Autoriteit Persoonsgegevens deed na jaren kritiek eindelijk onderzoek naar de dataleveringen uit Nederlands grootste medische databank, het DIS. Daarbij liet ze echter bijna alle leveringen van de afgelopen tien jaar buiten beschouwing. Burgerrechtenorganisaties spannen een rechtszaak aan ...

achtergrond

Alle jeugdzorginformatie verplicht vanuit de gemeente naar Het Rijk

door Redactie op 22 juni 2016

Medische persoonsgegevens van hulpbehoevende gezinnen worden niet alleen onrechtmatig gebruikt en gedeeld door gemeentelijke wijkteams, ook moet deze informatie volgens de nieuwe Jeugdwet in detail worden doorgeleverd naar het ministerie. Op alle niveaus treedt de nieuwe Jeugdwet de privacy van ...

nieuws

Nederland had niet akkoord mogen gaan met nieuwe privacyregels EU

door Redactie op 24 mei 2016

De Europese regels over het doorleveren en koppelen van persoonsgegevens door overheden zijn op initiatief van Nederland afgezwakt, ten koste van het fundamentele recht op privacy. Dat is een onacceptabele aantasting van de vrijheid van Europese burgers en bovendien in …

nieuws

Patiëntportaal is geen oplossing voor privacyvraagstuk EPD

door Redactie op 2 mei 2016

De nieuwe EPD-wet van minister Schippers schept al een jaar verwarring in de Eerste Kamer. Voor patiënt noch arts is het duidelijk wie straks na het geven van toestemming medische gegevens kan raadplegen. Na twee jaar troebele discussie, wil de …

platform overleg

Platform Overleg januari & februari 2016

door Redactie op 6 maart 2016

Actie vereist in de Safe Harbour discussie, privacy gezinnen in de jeugdzorg uitgehold, wetswijziging verplicht diagnose-informatie op factuur naar zorgverzekeraars, Eerste Kamer blijft skeptisch over nieuwe EPD-wet Actie is hoognodig in Safe Harbour discussie Sinds het Safe Harbour besluit ...

nieuws

“Facebook moet zich mengen in Safe Harbor debat”

door Redactie op 23 januari 2016

Een coalitie van vier Nederlandse mensenrechtenorganisaties, waaronder het Platform Bescherming Burgerrechten, heeft Facebook-oprichter Mark Zuckerberg verzocht om stelling te nemen in het publieke debat over de gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Schrems, zoals ...

nieuws

Nieuwe EPD-wet dreigt alsnog alle dossiers open te zetten

door Redactie op 19 januari 2016

Minister Schippers van Volksgezondheid wil generieke toestemming voorlopig de standaard maken in haar nieuwe EPD-wet, waardoor met een eenmalige toestemming patiëntendossiers toegankelijk worden voor alle op het systeem aangesloten zorgverleners. Ze gaat daarmee voorbij aan de wens van de ...