nieuws

Platform Burgerrechten onderschrijft oproep Onverdeeld Open

Het Platform Burgerrechten onderschrijft het manifest dat een coalitie van organisaties en burgers onder de titel “Onverdeeld open” doet om het coronatoegangsbewijs per direct af te schaffen. Gelijkgestemden wordt opgeroepen de petitie ook te ondertekenen. 

Dit kan via https://onverdeeldopen.nl, waar tevens de gehele tekst van het manifest valt te raadplegen. Hierin wordt onder meer gesteld:

“Wij spreken ons uit tegen het coronatoegangsbewijs in al zijn verschijningsvormen. De schade die erdoor wordt veroorzaakt, staat niet in verhouding tot eventuele voordelen voor de volksgezondheid.”

en:

“Dit is het moment om na te denken over de toekomst. De inbreuk op grondrechten is niet noodzakelijk, laat staan proportioneel. Wij willen een onverdeelde samenleving waarin deelname niet afhankelijk is van een gezondheidspas.”

Het Platform beschouwt het coronatoegangsbewijs als een diep disproportionele inbreuk op de fundamentele vrijheden van burgers die de samenleving verdeelt, zo niet ontwricht. Zie ook de column van voorzitter Tijmen Wisman uit november, waarin hij schrijft:

“Wie niet gehoorzaamt aan de nieuwe wetten van de overheid en niet bereid is om een coronapas te tonen – let wel niet alleen ongevaccineerden, maar eenieder die weigert mee te werken aan de QR-tirannie – wordt uitgesloten. Niet door de overheid direct, maar door de burgers en bedrijven die gewapend met een smartphone en een kapot moreel kompas bereid zijn om als verlengstuk van de staat te functioneren. Vroeger droegen politiemannen een uniform. De agenten van het technocratische uitsluitingsregime dragen een Apple of Samsung.”