contact

Contact met het Platform 

De snelste manier om het Platform Bescherming Burgerrechten te bereiken is per e-mail. Voor vragen, opmerkingen en andere verzoeken kunt u mailen naar contact@platformburgerrechten.nl.

Voor de dagelijkse gang van zaken zijn twee personen verantwoordelijk:

Tijmen Wisman, voorzitter
Ronald Huissen, redactie website

Zij behandelen uw reacties en beantwoorden de e-mail.

Het Platform opereert onder de vleugels van het Humanistisch Verbond, waar het ook haar papieren correspondentie ontvangt. Post naar het Platform kan naar het onderstaande adres:

Platform Bescherming Burgerrechten
Ambonplein 73
1094 PW Amsterdam