column

De coronapas is een rechtsstaatsgreep

De ‘open en veilige samenleving ’ die de Jonge belooft aan gevaccineerden, is een gevangenis voor elke vrije burger van Nederland. Voorzitter van het Platform Tijmen Wisman geeft zijn visie op de QR-controlemaatschappij die onder de coronacrisis in opkomst is.

Op vrijdag 12 november vond er een coronapersconferentie plaats waarin er ‘stevige maatregelen’ werden aangekondigd. Hugo de Jonge begon zijn aankondiging door iemand uit de zorg te parafraseren die tegen hem zei dat het was alsof je een marathon hebt gelopen, je bent bijna bij de finish en dan hoor je dat je toch nog 10 kilometer moet. Die 10 kilometer impliceert dat er een einde komt aan de maatregelen. Wie goed heeft geluisterd hoorde ook dat de Jonge zei dat corona niet meer weggaat, om daaraan toe te voegen dat we de samenleving alleen ‘open’ kunnen houden als we het ‘virus vertragen’. “Wat we met elkaar moeten doen is de samenleving veilig houden.” Een samenleving veilig houden tegen een virus dat nooit meer weggaat, betekent dus dat de maatregelen permanent worden, ofwel een nieuw normaal. De marathonmetafoor met een finish is daarom misleidend. Wat onze regering beoogt, is een atletiekbaan en het onderdeel waar de samenleving aan mee moet doen is een afstand zonder einde.

Het middel dat de regering wil inzetten is het veelbesproken ‘2g’-beleid. Dit betekent dat alleen mensen die van corona zijn genezen of die zijn gevaccineerd een coronapas krijgen. Deze pas wordt de voorwaarde om toegang te krijgen tot nagenoeg alles in de samenleving, op publieke plekken en winkels met essentiële goederen na. Laten we het talig jongleren achterwege laten en zeggen waar het op staat: de vaccinatie wordt verplicht voor iedereen met kinderen van 13 jaar en ouder op straffe van uitsluiting. Om te controleren of mensen zich aan deze maatregel houden, wordt er een ongekend systeem van zelf-surveillance (sousveillance) opgetuigd waar menig dictator zijn vingers bij af zou likken. Wie niet gehoorzaamt aan de nieuwe wetten van de overheid en niet bereid is om een coronapas te tonen – let wel niet alleen ongevaccineerden, maar eenieder die weigert mee te werken aan de QR-tirannie – wordt uitgesloten. Niet door de overheid direct, maar door de burgers en bedrijven die gewapend met een smartphone en een kapot moreel kompas bereid zijn om als verlengstuk van de staat te functioneren. Vroeger droegen politiemannen een uniform. De agenten van het technocratische uitsluitingsregime dragen een Apple of Samsung.

In plaats van te leven in een rechtsstaat waar de burger de overheid controleert, wordt na de rechtsstaatsgreep vanaf volgende week de burger door de overheid gecontroleerd. U kunt er iets aan doen. U kunt solidair zijn met hen die door dit beleid in een hoek worden gedrukt. Uw solidariteit met hen is het enige dat u in verbinding houdt met uw vrijheid in de toekomst. Als u deze vrijheid opgeeft, voor de voorwaardelijke vrijheid van de QR-pas, dan levert u zichzelf over als een slaaf aan hen die over de voorwaarden voor verstrekking van de pas beschikken. Vandaag nog de dierentuin, morgen uw werk en de school van uw kinderen. Niemand weet waar het stopt. De Coronapas centraliseert de macht op een ongekende schaal en onderwerpt iedereen aan de willekeur van een regering die in de afgelopen jaren vooral bekend is geworden om haar misleidende praatjes. Dit is een rechtsstaatsgreep waarbij de uitoefening van basale vrijheden wordt verbonden aan de onvoorwaardelijke aanvaarding van een technocratisch uitsluitingsregime met totalitaire potentie. De ‘open en veilige samenleving’ die de Jonge belooft aan gevaccineerden, is een gevangenis voor elke vrije burger van Nederland.

Tijmen Wisman is voorzitter van het Platform Bescherming Burgerrechten en universitair docent Privacy en Gegevensbeschermingsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam

afbeelding: “People Crowd Night Party outside of club” door qubodup (CC BY 2.0)