nieuws

“Betrek Kamer volledig bij herinrichting digitale zorgcommunicatie”

Het kabinet zou haar plannen om de zorgcommunicatie landelijk te reorganiseren, integraal moeten voorleggen aan de Kamer. Alleen zo kan de Kamer een goede beoordeling maken van de implicaties van deze plannen voor het medisch beroepsgeheim en de patiëntprivacy. 

In een gezamenlijke reactie wijzen Platform Burgerrechten, Stichting Decozo en Stichting KDVP het kabinet erop dat het concept-wetsvoorstel voor een Online Toestemmingsvoorziening dat nu ter consultatie ligt, onderdeel is van een overkoepelend plan om de gehele zorgcommunicatie in ons land te reorganiseren.

Dit plan zou in zijn volledigheid aan de Kamer moeten worden voorgelegd, en niet in losse voorstellen. Alleen zo kan de Kamer zich een volledig beeld vormen van de implicaties van deze plannen voor het medisch beroepsgeheim en de patiëntprivacy.

Valkuilen uit het verleden

Met het wetsvoorstel Verzamelwet Gegevensverwerking VWS III, dat op dit moment ter publieke consultatie voorligt, wil het kabinet een wettelijke basis creëren om het Burgerservicenummer (BSN) van burgers te kunnen gebruiken om hen te registeren in een Online Toestemmingsvoorziening. In deze omgeving kunnen patiënten de toestemmingen beheren die ze verlenen voor het delen van hun medische gegevens.

Het is echter niet duidelijk welke technologie er aan de Online Toestemmingsvoorziening zal worden gekoppeld, wat de reikwijdte van de toestemming is, hoe de gekozen infrastructuur het medisch beroepsgeheim en de patiëntprivacy borgt. In de afgelopen dertien jaar bleken dit fundamentele struikelblokken die ervoor zorgden dat er sinds het afschieten van het Landelijk Elektronisch Patiëntendossier in 2011 nauwelijks voortgang is geboekt in het realiseren van een zorgvuldige en veilige digitale zorgcommunicatie.

Kamer moet volledige plan beoordelen

Om een nieuwe mislukking in dit dossier te voorkomen, zou de Kamer zich moeten buigen over alle relevante aspecten van de landelijke reorganisatie van de zorgcommunicatie, zo schrijven de partijen:

“Een goede beoordeling van het beoogde landelijke systeem voor gegevensuitwisseling in totaliteit inclusief de componenten die daarbinnen worden toegepast zoals het OTV, is essentieel. De eigenschappen hiervan hangen direct samen met het vertrouwen dat patiënten, maar ook dossierhoudende zorgverleners kunnen hebben in de bescherming van het medisch beroepsgeheim en de patiëntprivacy. Deze afwegingen zijn van wezenlijk belang en vereisen de volledige grondige aandacht van de volksvertegenwoordiging.”

Lees hier de volledige reactie die het Platform Burgerrechten met Stichting Decozo en Stichting KDVP indiende.