nieuws

Het cybersecuritybeleid van de toekomst

Digitale Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom presenteert vandaag een notitie aan de Tweede Kamer, waarin ze een viertal uitgangspunten voor een modern cybersecuritybeleid uiteenzet: “Cybersecurity verdient beter”.

Het thema cybersecurity staat terecht hoog op de politieke agenda. Maar de manier waarop het beleid op dit moment wordt gevoerd, wordt gedirigeerd door incidenten en ondermijnt de infrastructuur van het internet, zo stelt Bits of Freedom in haar voorwoord. Dit terwijl we enkel afhankelijker worden van ICT-systemen. Er moet een omslag komen in het denken over veiligheid in de digitale omgeving.

Naast het beveiligen van grote infrastructuren, zou het moderne cybersecuritybeleid in het teken moeten staan van het veiligstellen van persoonlijk gevoelige gegevens, stelt Bits of Freedom als eerst: “Cybersecurity is ook personal security.” Ook in de digitale wereld is het volgens de organisatie onnacceptabel als er klassieke grondrechten als communicatievrijheid en privacy worden geschonden.

Ten derde moet cybersecuritybeleid transparantie als norm hanteren, zodat maatregelen controleerbaar en effecten meetbaar zijn. Tot slot zou het besef moeten ontstaan dat net als in de analoge wereld absolute veiligheid niet te bereiken valt, ook niet als daar extreme maatregelen voor worden aangewend.

Behalve principes staan er ook acht concrete beleidsaanbevelingen in de publicatie van Bits of Freedom, die passen in de ideologie die de organisatie in haar uitgangspunten past en waarvan menig in de voorbije jaren al werd bepleit door de beweging. Het document is ondertekend door een keur aan academici uit de rechtsgeleerdheid en informatica, personen en organisaties uit de IT-wereld en verscheidene burgerrechtenbewegingen, waaronder het Platform Bescherming Burgerrechten.

De notitie valt hier te lezen.