nieuws

Beroepsgeheim centraal in alternatief EPD van UvA en Huisartsenkring Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam en de Huisartsenkring Amsterdam presenteren vandaag de Whitebox: een systeem voor het uitwisselen van medische gegevens dat huisarts en patiënt volledige controle biedt over wie er inzage krijgt in gegevens. Dit najaar start een pilot.

Het systeem is door onderzoekers van de UvA en huisartsen ontworpen als privacyvriendelijk alternatief voor het Landelijk Schakelpunt (LSP), een systeem dat de Eerste Kamer in 2011 unaniem wegstemde, maar in private vorm werd doorgestart door zorgverzekeraars.

Uitgangspunt van de Whitebox is dat patiënt en arts samen bepalen wie toegang tot welke informatie krijgt, waardoor veel veel zorgvuldiger kan worden omgegaan met het beroepsgeheim. De initiatiefnemers willen hierdoor bereiken dat patiënten het vertrouwen in hun huisarts en diens zwijgplicht behouden in tijden waarin in toenemende mate digitaal wordt gecommuniceerd tussen artsen.

Aansluiting bij praktijk en verantwoordelijkheid arts

UvA-Informaticus en ontwerper Guido van ’t Noordende: “Huisartsen kunnen met de Whitebox gegevens inzichtelijk maken voor andere artsen, maar ook zorgen dat alleen dié gegevens worden uitgewisseld die nodig zijn, en dat alleen die artsen die de gegevens nodig hebben ze kunnen inzien. Het systeem sluit goed aan bij de praktijk en verantwoordelijkheid die artsen voelen.”

Een van de grootste bezwaren tegen het LSP luidde dat niet langer de arts, maar de beheerder van het systeem  bepaalt welke gegevens uit het dossier inzichtelijk zijn voor andere zorgverleners. Artsen konden slechts achteraf in beperkte mate bepaalde informatie of categorieën zorgverleners uitsluiten van inzage. Bij de Whitebox bepaalt niemand anders dan de arts en zijn patiënt welke informatie wordt opengesteld aan wie.

Van begin tot eind versleuteld

Ook op technisch niveau is er meer aandacht voor de veiligheid van medische gegevens. De communicatielijn loopt in het LSP via een landelijk knooppunt, wat het kwetsbaar maakt voor hackers. De medische gegevens gaan bij de Whitebox van arts tot arts; zonder tussenstation en van begin tot eind versleuteld. Dat maakt het systeem kleinschaliger en daardoor beter te beveiligen, aldus Van ‘t Noordende.

De end-to-end versleuteling en de mogelijkheid om volledige controle te houden over wie welke gegevens mag inzien, maakt de Whitebox het “eerste echte alternatief voor het LSP”, aldus de initiatiefnemers, die dit jaar een pilot starten met twintig deelnemende huisartsen.

Daarbij zal er vooralsnog alleen worden uitgewisseld met de huisartsenpost. Er wordt gewerkt aan toegang voor andere zorgverleners, zoals spoedeisende hulpartsen en de apotheek. Ook zal de patiënt in de toekomst toegang tot zijn gegevens krijgen via een persoonlijk gezondheidsdossier.

Kijk voor meer informatie op http://www.whiteboxsystems.nl