nieuws

Leestip: Longread over Big Data en het LSP

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven werken hard aan een alomvattend plan om onze medische gegevens in bulk toegankelijk te maken voor doelen die niets met een behandeling te maken hebben en alles met winst- en machtsvergroting. Dat wordt uiteengezet in een doortastend essay van publicist en huisarts in ruste Wim Jongejan. Daarin wijst hij op de samenhang tussen de nieuwe EPD-wet, de verzamelhonger van overheden en commerciële partijen en de landelijke uitrol van het LSP-systeem.

Volgens het stuk zijn er in Nederland “allerlei bewegingen gaande van VWS en private partijen waarbij andere wegen gezocht worden om zorgdata uit te wisselen en te ontginnen voor exploitatie (resourcegrabbing)”. Diverse partijen spelen een ragfijn spel, zo stelt Jongejan. De nieuwe EPD-wet die aanstaande dinsdag door de Senaat wordt behandeld, tezamen met de uitrol van het privaat doorgestarte EPD (het Landelijk Schakelpunt) en de opkomst van een Persoonlijk Gezondheidsdossier dat buiten de verantwoordelijkheid en bescherming van arts en zijn beroepsgeheim valt, maken gecoördineerd baan voor partijen die onze medische persoonsgegevens als grondstof voor hun Big Data analyses willen gebruiken – overheden, bedrijven, verzekeraars, farmaceuten.

Het volledige stuk valt te lezen op www.zorgictzorgen.nl