nieuws

Kom in actie tegen de afbraak van het medisch beroepsgeheim!

Op dit moment heeft de Eerste Kamer twee wetsvoorstellen in behandeling met grote negatieve gevolgen voor het medisch beroepsgeheim. Burgerrechtenorganisaties hebben brievenacties op touw gezet waarmee burgers zich hard kunnen maken.

Inzagebevoegdheden zorgverzekeraars in medisch dossier

De wijziging van de Wet Marktordening Gezondheidszorg geeft zorgverzekeraars de bevoegdheid om bij een vermoeden van fraude medische dossier in te zien, zonder voorafgaande toestemming van de patiënt. Privacy Barometer roept burgers en organisaties op tot het schrijven van brieven aan de Eerste Kamer: patiënten zouden altijd vooraf moeten worden geïnformeerd voordat inzage plaatsvindt . Zie voor een voorbeeldbrief de actiepagina van Privacy Barometer.

Motie nieuwe EPD-wet voor privacyvriendelijke systemen

De campagne Specifieke Toestemming voert al sinds begin 2014 actie tegen de Wet Cliëntenrechten in de Zorg, oftewel de nieuwe EPD-wet. Ondanks dat de wet begin deze maand is aangenomen, bieden twee moties – waarvan één al is aangenomen – de ruimte voor decentrale, privacyvriendelijke systemen. Specifieke Toestemming vraagt burgers Senaatsleden aan te schrijven, en heeft daarvoor een brievengenerator op de homepage.