nieuws

Schippers moet eindelijk toegeven: database met GGZ-patiëntgegevens onrechtmatig

Er was al jaren veel kritiek op de database SBG en de wijze waarop de patiëntgegevens van GGZ-cliënten zijn ‘gespeudonimiseerd’. Demissionair minister Schippers kan er op de valreep van haar ambtsperiode niet meer omheen: de medische informatie in de database is tot personen herleidbaar en daarom onrechtmatig.

Nadat zowel de Algemene Rekenkamer als de Autoriteit Persoonsgegevens rapporteerden dat de aanlevering van zogeheten ROM-data aan de database SBG onrechtmatig is, heeft demissionair minister Schippers op 23 maart jl. eindelijk toegegeven aan de Tweede Kamer dat de gegevens in de database door middel van koppeling met andere databestanden kunnen worden herleid naar individuele patiënten. Dit is gebeurd zonder zorgverleners en cliënten daarvan op de hoogte waren.

Lees het volledige bericht op www.kdvp.nl