columns

column

Dataretentie na Charlie Hebdo maakt de aanslag een succes

door: Redactie

Wanneer wij fundamentele grondrechten, die het hart vormen van onze rechtstaat, opofferen in de hoop daarmee aanslagen te kunnen voorkomen,  laten we ons juist in de woorden van premier Rutte “regeren door angst” en daarmee “onze vrijheid afpakken”. Dat stelt …

column

“Rechtsvermijding leidt tot zorgmijding”

door: Joyce Hes

In deze column de inleidende tekst die Joyce Hes, vice-voorzitter van de Stichting Bescherming Burgerrechten, voordroeg op de avond die 10 december in de Rode Hoed werd gehouden over Privacy in de Zorg. Voor een verslag van deze avond, zie …

column

Bij de tijd

door: Tijmen Wisman

De Tilburgse hoogleraar Moerel pleit in haar oratie voor het schrappen van het doelbindingsprincipe in de Europese gegevensbeschermingrichtlijn. Een frontale aanval op een fundament van het privacyrecht waardoor de Googles, NSA’s en ING’s van deze wereld vrij spel krijgen bij …

column

Privacydebat is nuttig, maar Snowdens actie deugt niet?

door: Tijmen Wisman

Door de onthullingen van klokkenluider Snowden ongefundeerd te bestempelen als het bedreigen van de staatsveiligheid, gaat Trouw-columnist Rob de Wijk niet alleen voorbij aan de ernstige implicaties voor rechtsstatelijke waarborgen door surveillanceprogramma’s als PRISM. In het verlengde daarvan ondermijnt ...

column

Één Staat, één Gezicht, één Database

door: Tijmen Wisman

Het steeds grootschaliger gebruik van ANPR (Automatische Nummerplaat Registratie) is een schoolvoorbeeld van function creep, zo beschrijft Tijmen Wisman in zijn nieuwe column. Een surveillancetechniek die werd geïntroduceerd om criminelen in de kraag te vatten, wordt binnen de kortste keren …

column

“Hoedt u voor de informatiemanager!”

door: Joyce Hes

Problemen in achterstandswijken voorspellen door info over gezinssamenstelling, inkomen en schuld te koppelen met geografische data. Een nieuw verschijnsel in de Amsterdamse trend van staatsbemoeienis, aldus Joyce Hes, vice-voorzitter van de Stichting Bescherming Burgerrechten. Onder de kop: “Pro- actief aan ...