columns

column

Één Staat, één Gezicht, één Database

door: Tijmen Wisman

Het steeds grootschaliger gebruik van ANPR (Automatische Nummerplaat Registratie) is een schoolvoorbeeld van function creep, zo beschrijft Tijmen Wisman in zijn nieuwe column. Een surveillancetechniek die werd geïntroduceerd om criminelen in de kraag te vatten, wordt binnen de kortste keren …

column

“Hoedt u voor de informatiemanager!”

door: Joyce Hes

Problemen in achterstandswijken voorspellen door info over gezinssamenstelling, inkomen en schuld te koppelen met geografische data. Een nieuw verschijnsel in de Amsterdamse trend van staatsbemoeienis, aldus Joyce Hes, vice-voorzitter van de Stichting Bescherming Burgerrechten. Onder de kop: “Pro- actief aan ...

column

“Onwaarheden en misleiding op de voorpagina van de Volkskrant”

door: Kaspar Mengelberg

Onder de kop ‘Geen zicht op nota’s psychische zorg’ meldde de Volkskrant op 4 mei dat zorgverzekeraars geen zicht hebben op de psychische zorg die zij vergoeden. Kaspar Mengelberg van Platform-deelnemer DeVrijePsych vindt deze berichtgeving “onwaar en misleidend”. Volgens de … ...

column

‘Bijbelvast’

door: Joyce Hes

In een nieuwe column kijkt Joyce Hes naar de recente contacten van twee politici, Marc Rutte en Lodewijk Asscher, met de SGP. “Afgelopen weekend toonden twee belangrijke Nederlandse politici zich respectievelijk gelovig en Bijbelvast.” Afgelopen weekend toonden twee belangrijke Nederlandse …

column

Onterechte discrepantie bij doorbreking medisch beroepsgeheim

door: Kaspar Mengelberg

Naar aanleiding van de recente discussie over schendingen van het medisch beroepsgeheim vraagt Kasper Mengelberg van Platformdeelnemer DeVrijePsych zich af waarom de DBC-systematiek weinig beroering wekt. De Raad van Bestuur van het VU medisch centrum (VUmc) heeft medewerkers van het …

column

Werkzaam in de zorg en dus verdacht

door: Ab van Eldijk

Wie werkzaam is in de zorg, is verdacht, betoogt Ab van Eldijk van Platform-deelnemer Stichting KDVP (de Koepel) in een nieuwe column. Regeren, controleren en criminaliseren, het is de nieuwe drie-eenheid in de zorg. Goed bestuur in de zorg wordt …