Tag Archives: databases_main

Scholen verwaarlozen privacy en beveiliging

Scholen verzamelen steeds meer leerlinggegevens en gaan daar onzorgvuldig mee om, concludeert het adviesbureau PricewaterhouseCoopers (pwc). Een onthutsend relaas. Scholen hebben het beste voor met hun leerlingen. Leerkrachten en schoolleiders zijn ontzettend ...

Brochure: online mediawijsheid voor kinderen – en hun ouders

We beseffen nauwelijks welke gegevens er online van ons worden verzameld, maar kinderen lijken zich nog minder bewust van hun digitale voetafdruk. Hoe breng je je kind een besef van online privacy bij? Daarover verscheen vandaag een handige brochure. Hoeveel ...

Data grabbing in de zorg en de privacy van pseudonimisering

Databanken met persoonsgegevens vormen niet alleen een bedreiging voor de privacy, maar ook een machtsmiddel in het Informatietijdperk. Daar lijken zorgverzekeraars in Nederland zich terdege van bewust. In Groot-Brittannië mogen medische gegevens uit het Britse ...

Datamining en profiling: Het nieuwe speelgoed van de overheid

Ambtenaren koppelen gegevens van uitkeringsgerechtigden aan hun waterverbruik en de Belastingdienst zet risicoprofielen van potentiële fraudeurs af tegen hun werkelijke gedrag. De Nederlandse overheid is al jaren druk bezig met het vernetwerken en verrijken van de ...

“We worden uitgelezen”

Je online gedrag vormt de basis van een uitgebreide profilering die in de toekomst onverwachte en ongewenste gevolgen zou kunnen hebben. Dat proces moet transparanter worden om ons meer invloed te geven over welk plaatje er over ons ontstaat. Dat …

Meldpunt Identiteitsfraude wacht een Gordiaanse klus

Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude, een initiatief van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie, moet na een jaar proeftijd de groeiende problematiek met identiteitsfraude en foutieve persoonsregistraties aanpakken en in kaart brengen. Hoewel ...