Tag Archives: DBC

KDVP – privacy patiënten met bezwaarregeling beter beschermd

De privacy van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is beter beschermd omdat ze sinds kort een verklaring kunnen tekenen waardoor de gegevens van hun psychische aandoening niet in een centrale databank worden opgeslagen, meldt Platformlid Stichting ...

Onterechte discrepantie bij doorbreking medisch beroepsgeheim

Naar aanleiding van de recente discussie over schendingen van het medisch beroepsgeheim vraagt Kasper Mengelberg van Platformdeelnemer DeVrijePsych zich af waarom de DBC-systematiek weinig beroering wekt. De Raad van Bestuur van het VU medisch centrum (VUmc) heeft ...

Nieuwe ronde in rechtszaak van psychotherapeuten tegen NZa

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt 3 november opnieuw twee zaken in het juridisch gevecht van Platformleden Stichting KDVP (de Koepel) en DeVrijePsych met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zitting van het CBb is donderdag 3 november ...

Clara Meijer Wichmann-lezing van Kaspar Mengelberg

Kaspar Mengelberg van Platformdeelnemer DeVrijePsych heeft op de Dag van de mensenrechten de Clara Meijer-Wichmannlezing gehouden. De tekst van de lezing met als onderwerp ‘Het recht op privacy’ is hier beschikbaar. Psychiater Mengelberg hield de lezing ...

Psychotherapeuten winnen rechtszaak op vrijwel alle punten

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) heeft een aantal organisaties van psychotherapeuten op vrijwel alle punten in het gelijk gesteld in hun beroepszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als gevolg van de uitspraak hoeven vrijgevestigde ...

Verslag zitting CBb over beroepszaken DBC (bijgew. 26-3)

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft dinsdag 23 maart een aantal beroepsprocedures vanuit de geestelijke gezondheidszorg behandeld. De beroepen richten zich op de gevolgen van het invoeren van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Het CBb doet ...

Psychiater verweert zich tegen doorgeven patiëntengegevens

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt dinsdagmiddag 23 maart het beroep van een psychiater die het risico loopt van een zeer hoge boete omdat hij bij zijn declaraties geen gegevens van patiënten op wil nemen die hij …

CBb behandelt declaratiesysteem psychotherapeuten

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt dinsdag 23 maart een zaak die duidelijkheid moet brengen over de vraag of psychotherapeuten gedwongen blijven om vertrouwelijke gegevens van patiënten aan zorgverzekeraars door te geven. Of zal het CBb ...