Tag Archives: gezondheidszorg_main

Medisch beroepsgeheim afgelopen jaren stelselmatig uitgehold

Zorgverleners worden in toenemende mate verplicht medische gegevens van patiënten te delen met overheden, zorgverzekeraars en andere partijen die niet bij een behandeling betrokken zijn. Patiënten kunnen er niet langer van op aan dat wat zij hun zorgverlener ...

‘Als het LSP in deze vorm doorgaat, bestaat het beroepsgeheim niet meer’

Vrijdag vond de zitting plaats in de bodemprocedure die VPHuisartsen aanspant tegen de private doorstart van het Landelijk Schakelpunt, het voormalig Elektronisch Patiëntendossier. We spraken Annelies Leloup van VPHuisartsen over het waarom van de zaak. “We lopen ...

VPHuisartsen en KDVP presenteren privacy-by-design EPD

Een betrouwbaar Elektronisch Patiëntendossier waarbij medische gegevens veilig en zorgvuldig worden bewaard en uitgewisseld, is een haalbaar doel. In vakblad Medisch Contact doen VPHuisartsen en Stichting KDVP een concrete aanzet voor zo’n veilig EPD, en roepen ze ...

KDVP: Verplichting tot medewerking privaat EPD onverbindend

De verplichting die zorgverzekeraars opleggen aan zorgverleners om mee te werken aan een privaat EPD leidt tot schending van het beroepsgeheim en is daardoor juridisch onhoudbaar. Dat stelt Ab van Eldijk van Platformdeelnemer Stichting KDVP (De Koepel) in zijn ...

Clara Meijer Wichmann-lezing van Kaspar Mengelberg

Kaspar Mengelberg van Platformdeelnemer DeVrijePsych heeft op de Dag van de mensenrechten de Clara Meijer-Wichmannlezing gehouden. De tekst van de lezing met als onderwerp ‘Het recht op privacy’ is hier beschikbaar. Psychiater Mengelberg hield de lezing ...

Psychotherapeuten winnen rechtszaak op vrijwel alle punten

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) heeft een aantal organisaties van psychotherapeuten op vrijwel alle punten in het gelijk gesteld in hun beroepszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als gevolg van de uitspraak hoeven vrijgevestigde ...