nieuws

Organisaties bezorgd over anti-namaakverdrag ACTA

Een aantal organisaties op het gebied van privacy vraagt de Nederlandse regering bij de totstandkoming van het anti-namaakverdrag ACTA om meer openheid en een beperking van de reikwijdte van het verdrag tot namaakgoederen.

De organisaties, waaronder de Consumentenbond en (leden van) het Platform Bescherming Burgerrechten, hebben hun bezorgdheid over de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) bekendgemaakt in een brief die naar het ministerie van Economische Zaken (EZ) is gestuurd.

“De onderhandelingen over ACTA raken veel Nederlanders, maar zij krijgen door het gebrek aan transparantie vrijwel geen inspraak,” aldus een persbericht bij de brief aan EZ.
Over de totstandkoming van de ACTA wordt onderhandeld door onder meer de Verenigde Staten en de Europese Unie. Daarbij worden regels vastgelegd over de handhaving van het intellectueel eigendomsrecht.

“Anders dan de naam doet vermoeden is ACTA niet beperkt tot de bestrijding van namaakgoederen. In ACTA is een uitgebreid hoofdstuk over de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de digitale omgeving opgenomen.
ACTA heeft daarmee gevolgen voor het grondrecht op communicatievrijheid en dus voor de democratische rechtsstaat, onze kenniseconomie en de persoonlijke vrijheid van internetgebruikers,” aldus de brief die aan EZ is verstuurd.

De actie is een initiatief van Bits of Freedom en is ondertekend door 14 organisaties. Het persbericht met de volledige lijst van ondertekenaars is hier te vinden. Op die pagina is ook deze link naar de brief aan EZ te vinden.

Meer informatie over ACTA staat hier bij Wikipedia en hier bij overheid.nl.