nieuws

Psychotherapeuten winnen rechtszaak op vrijwel alle punten

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) heeft een aantal organisaties van psychotherapeuten op vrijwel alle punten in het gelijk gesteld in hun beroepszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Als gevolg van de uitspraak hoeven vrijgevestigde psychotherapeuten en psychiaters (voorlopig) geen diagnosegegevens van patiënten op hun declaraties te vermelden. De verplichting om diagnosegegevens te vermelden ervaren zij als schending van de privacy van hun patiënten en een inbreuk op hun beroepsgeheim.

De beroepszaak bij het CBb was ingediend door een aantal organisaties van psychotherapeuten en psychiaters waaronder DeVrijePschych en de Koepel van DBC-vrije praktijken die beide zijn aangesloten bij het Platform Bescherming Burgerrechten.

“Beslissing uitstekend voor het vertrouwen in een onafhankelijke rechtspraak”

“Het is verheugend te kunnen vaststellen dat het CBb ons standpunt heeft onderschreven inzake de privacy van de patiënt, het beroepsgeheim, en deze beide als essentieel werktuig van psychiatrie-psychotherapie heeft erkend,” alus DeVrijePscych.
“Deze beslissing van de CBb-rechter is goed gemotiveerd en is uitstekend voor het vertrouwen in een onafhankelijke rechtspraak!,” zegt de Koepel in een eerste reactie.

Een uitgebreide reactie van DeVrijePsych staat hier op hun site.

De Koepel zegt dat als praktisch gevolg van de uitspraak vrijgevestigde psychotherapeuten en psychiaters vanaf nu geen diagnose-gegevens meer hoeven te vermelden op hun declaraties. Ook kunnen zij hun zelfbetalende patiënten weer gewoon psychotherapie aanbieden en dat als verrichting op hun declaratie vermelden.
De Koepel wil ook bekijken of een voortzetting van de procedures bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens “wenselijk en noodzakelijk zal zijn”.

Een uitgebreide reactie van de Koepel is hier te lezen en te downloaden als PDF.

De complete uitspraak van het CBb is hier te vinden.