column

Geachte Uri Rosenthal,

Vice-voorzitter van het Platform Bescherming Burgerrechten Joyce Hes schreef een open brief aan formateur Uri Rosenthal. “Kijkt u bij het onderzoeken van deze kabinetsformatie ook nog even naar de grondbeginselen van ons rechtsstelsel?”

Wij, verontrusten, willen u bij dezen even een paar dringende vragen stellen in het kader van uw taak om een kabinet met PVV en VVD en CDA te onderzoeken.

Kijkt u daarbij alleen of de programma’s van de verschillen partijen bij elkaar passen of te combineren zijn?
Zoals een programmapunt van PVV: iedereen etnisch registreren.In hoeverre sluit dat aan bij de VVD-wens om iedere financieel zwakkere migrant of vluchteling te weren en daarentegen degenen met geld en status wel toe te laten?

Of kijkt u ook nog even naar de grondbeginselen van ons rechtsstelsel?
Slaat u er de Grondwet nog even op na? Ver hoeft u niet te zoeken hoor, artikel 1 ligt voor de hand. Of is het gelijkheidsbeginsel inmiddels officieel van de Nederlandse politieke agenda af gevallen?

Immers, ons is ter ore gekomen dat de SGP steun gaat verlenen aan dit kabinet, een partij die door de Hoge Raad op de vingers is getikt vanwege vrouwendiscriminatie.
Overigens, was dat nu niet net voor Wilders zo’n reden om tegen de islam te zijn?

Nu we het toch over godsdienst hebben.
Tot nog toe hebben we hier in dit land godsdienstvrijheid. We dachten dat dat hoorde bij een fatsoenlijke democratische samenleving die immers ook minderheden beschermt.
De PVV wil alle islamitische scholen afschaffen. Worden dan ook alle christelijke scholen afgeschaft? Of hoeft ook op dat punt niet meer gelijk te worden behandeld?
Misschien nog een idee om alle kerken en natuurlijk moskeeën voor andere doeleinden te gaan gebruiken b.v. als gevangenis.
Hoe minder boeken hoe beter, de Koran wordt als eerste afgeschaft.

Want als we de VVD goed begrijpen wordt Nederland één preventief fouilleergebied en mogen er best wat meer mensen worden opgesloten.
Voor kunst of bibliotheken zullen ze niet worden gebruikt want kunstsubsidies en subsidies voor bibliotheken zullen wel worden afgeschaft onder een kabinet met Wilders, die houdt niet zo van kunst en lezen al helemaal niet. Hoe minder boeken hoe beter, de Koran wordt als eerste afgeschaft.

Maar even terugkomend op ons rechtsstelsel, kijkt u ook nog even naar inconsequenties als wetenschapper? Bijvoorbeeld, hoe kan het zijn dat je zo voor veiligheid en tegen criminaliteit bent maar tegelijkertijd je zonder blikken of blozen schuldig maakt aan overtreding van verdragen en de eigen grondwet? Of worden die niet meer gekend? Op tv mag er niet over worden gesproken omdat dat teveel tijd kost en het de gemiddelde kijker van 12 jaar maar van de wijs zou brengen.

En hoe komt het dat juist degenen die zo voor veiligheid zijn, de eigen burgers het meest in gevaar brengen door ze te verplichten hun vingerafdrukken af te geven voor een centrale databank met alle risico’s van identiteitsfraude van dien? Inmiddels stijgt het aantal gevallen van identiteitsfraude schrikbarend.
Is het u misschien ook opgevallen, meneer Rosenthal, dat in landen als Duitsland en Engeland hier inmiddels uiterst kritisch op wordt gereageerd? Of wordt er niet om ons heen gekeken? Zijn wij die puur economisch afhankelijk zijn van het buitenland inmiddels een soort eiland in een verre oceaan geworden?

Bij de zogenoemde dataretentie, opslag van telecommunicatiegegevens, blijkt Nederland de enige in Europa te zijn die zo ver gaat dat alle gegevens een jaar worden opgeslagen. Eén van de medewerkers van Bits of Freedom heeft met de signalering van de bijzondere positie van Nederland in dat verband nog net een prestigieuze prijs gekregen.

Over Nederland als beste jongetje van de klas waar het de Europese verplichtingen betreft: klopt het dat waar het inperkingen van onze persoonlijke vrijheid betreft Nederland, vooraan staat om Europese regels op te volgen, maar waar het humanitaire verplichtingen betreft in elk geval de VVD en PVV klaar staan om uit Europa te stappen?
Of geldt alleen het zgn. gesundenes Volksempfinden nog als belangrijkste motor van onze politiek?

Kortom meneer Rosenthal, wordt er nog gekeken naar onze verplichtingen internationaal en nationaal, naar regels waar zelfs meneer Rutte en meneer Wilders zich aan moeten houden of geldt alleen het zgn. gesundenes Volksempfinden nog als belangrijkste motor van onze politiek?

En meneer Rosenthal, komt u dat wellicht bekend voor? En wat is dan dat Volksempfinden?
Dat 25 procent niet meer gaat stemmen omdat ze geen vertrouwen meer hebben in Den Haag? Maar dus kennelijk ook niet in de heer Wilders.
Of dat zeker de helft van de kiezers nog steeds stemt op partijen die althans pretenderen enig fatsoen te hebben en zich in principe te willen houden aan de Grondwet en verdragen en daarop alweer in principe aanspreekbaar zijn?

Geachte meneer Rosenthal,
Wij leven met u mee, dit is een moeilijke opdracht, als u een dergelijk kabinet tot stand brengt, werkt u mee aan een historisch moment in Nederland.
Het moment waarvan historici later zullen zeggen: toen op dat moment gaf Nederland zijn onschuld op, op dat moment werd discriminatie de officiële leer en werden minderheidsgroepen vogelvrij, op dat moment werd persoonlijke vrijheid een luxe en werd liberaal en vrij denken een risico.
Op dat moment kwamen de ratten uit hun holen en begon het verzet.

Joyce Hes