nieuws

Rechten afdwingen met de kracht van de massa

Het initiatief Crowdsuing wil processen tegen overheden en bedrijven voeren door middel van crowdfunding. De eerste actie is inmiddels gelanceerd, en richt zich op banken die aan de haal willen met betaalgegevens van hun klanten.

De strijd voor de bescherming van grondrechten vindt op verschillende manieren haar weg naar de rechtszaal. Zo voerden Platformdeelnemers voor het publieke belang meerdere juridische procedures op uiteenlopende terreinen zoals Burgerrechtenvereniging Vrijbit tegen biometrische identificatie en Stichting KDVP voor het behoud van medische privacy en het medisch beroepsgeheim. Recentere voorbeelden zijn het kort geding van de Stichting Bescherming Burgerrechten voor het behoud van het stemgeheim en de zaak Burgers versus Plasterk, waar deelnemer Privacy First mede-eiser was.

Vorige maand lanceerde het NJCM het initiatief PILP, dat samenwerking zoekt met de advocatuur om fundamentele mensenrechtenzaken te voeren. Aan dat rijtje kan sinds juni een nieuw initiatief worden gerekend: Crowdsuing.

Crowdsuing doet een nadrukkelijk handreiking naar degenen waarvoor ze opkomt: namelijk de burger zelf. De initiatiefnemers willen geloof in de rechtsgang koppelen aan de kracht van crowdfunding. In principe kan iedereen een zaak indienen op Crowdsuing.nl, die vervolgens door collectieve funding door gelijkgestemden of sympathisanten kan worden gerealiseerd.

Een raad van juristen (op dit moment zijn de advocatenkantoren Eisenmann & Ravestijn en Teurlings & Ellens aangesloten bij Crowdsuing) schat in wat de slagingskans is in de rechtszaal en wat een zaak zal gaan kosten. Als er voldoende draagkracht is wordt een zaak op het Crowdsuing platform geplaatst en kan iedere Nederlander die vindt dat een specifieke zaak het oordeel van een rechter verdient, de zaak steunen door een bedrag te doneren. Is het beoogde bedrag binnen dan wordt de rechtszaak aangespannen.

Deze week presenteerde Crowdsuing haar eerste initiatief, een crowdfundingproject om een rechtszaak tegen het onrechtmatig gebruik van betaalgegevens door banken van de grond te krijgen. In de aankondiging stelt Crowdsuing:

Banken onderzoeken hoe ze geld kunnen verdienen met betaalgegevens van klanten. De informatie die hieruit komt, is goud waard voor adverteerders. Als je een hoog inkomen hebt of veel geld uitgeeft aan dure tickets en reizen, ben je gevoelig voor luxe artikels. Als je vaak 6 euro pint bij Albert Hein, rook je waarschijnlijk, interessant voor adverteerders maar ook je zorgverzekeraar. Als je bergklimspullen koopt, wil je misschien een dure reisverzekering. En als je kinderbijslag ontvangt, wil je waarschijnlijk reclame van Prénatal ontvangen. Zo dacht ABN AMRO toen ze op basis van deze gegevens klanten ongevraagd een dergelijke aanbieding stuurden.

De bank is hiermee in strijd met de wet op bescherming van persoonsgegevens, die duidelijk stelt dat hiervoor tenminste expliciete toestemming nodig is van de klant zelf. ING probeerde het eerder dit jaar ook al, maar Twitter ontplofte en het publiek kwam in opstand. Men zei direct te stoppen met dit soort aanbiedingen en gaat nu eerst onderzoeken hoe ze dit netjes kunnen aanbieden, oftewel men bereid zich juridisch voor om het toch te gaan doen.

Op Crowdsuing.nl loopt een oproep aan het publiek om achter de eerste grote zaak vanuit het publiek te gaan staan. Privacyvoorvechtster Ancilla Tilia, is deze week een offensief begonnen om dieper op de zaak in te gaan in de media, zodat een publieke discussie op gang komt.

Meer over het initiatief en de zaak tegen banken op de site van Crowdsuing.