platform overleg

Overleg Platform 25 mei 2011

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. Tijdens de afgelopen vergadering op 25 mei jl. zijn onder meer de volgende dossiers besproken:

Beleidsdebat 1e Kamer Digitale Dataverwerking: transparantie, doelbinding en noodzakelijkheid
Op 17 mei vond in de Eerste Kamer een uren durend breed debat plaats over de digitale verwerking van persoonsgegevens. Aanwezige platformleden waren positief over de toon van het debat; klassieke begrippen als transparantie en inzage kwamen regelmatig terug en de rode draad van de dag was doelbinding en noodzakelijkheid.

Verschillende organisaties, waaronder Vrijbit, OudersOnline en Privacy First, hebben hiervoor input geleverd in de vorm van een brief aan Eerste Kamerleden. Privacy First heeft een geluidsopname van het complete debat online gezet. Klik hier voor een verzameling die Privacy First maakte van fragmenten uit het debat.

Motie Franken: strenge eisen aan privacybeperkende wetten
Wetsvoorstellen die een inbreuk vormen op de privacy, zullen voortaan aan vijf eisen getoetst worden voordat ze worden ingevoerd. Dat heeft de Eerste Kamer 24 mei jl. met een grote meerderheid besloten. Alleen de VVD stemde tegen de motie.
Daarmee is er een helder kader waarin deze wetgeving in de toekomst kan plaatsvinden en wordt hopelijk paal en perk gesteld aan de wildgroei die de privacygevoelige wetten de afgelopen jaren kenmerkte. Maatregelen werden vaak overhaast zonder overweging van specifieke eisen aangenomen, waardoor er op verschillende dossiers veel onduidelijkheid over de bescherming van privacy ontstond.
De regering is niet verplicht gehoor te geven aan het verzoek van de Eerste Kamer, maar door de overweldigende steun is de motie een politiek zwaargewicht, schrijft Bits of Freedom in een brede analyse op haar blog.

Pseudonimisering persoonsgegevens
Het pseudonimiseren van persoonsgegevens is een techniek die onder meer in de zorg wordt gebruikt en al een tijd de kritische aandacht van het platform heeft. Onder pseudonimiseren van persoonsgegevens verstaat men het niet meer herleidbaar tot een persoon maken van gegevens, zodat onder andere de omgangseisen zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet meer gelden voor deze gegevens. Er zijn echter in de praktijk voorbeelden aan te wijzen waarin gepseudonimiseerde gegevens wel degelijk te herleiden zijn tot personen, met alle risicos van dien. In de toekomst zal hier dieper op ingegaan worden.

Ontwikkelingen rondom Wet Openbaarheid van Bestuur
Nota bene op de Dag van de Persvrijheid kondigde minister Donner (Binnenlandse Zaken) verregaande maatregelen aan om de Wet Openbaarheid van bestuur in te perken. Hij wil de opvraagbaarheid van documenten beperken tot overheidsbesluiten en bijbehorende onderzoeken. De Wet Openbaarheid van Bestuur zou volgens de minister misbruikt worden door journalisten. Deze zouden tientallen ambtenaren bezighouden met het verzamelen van materiaal voor artikelen of programmas. Anderen zouden financieel voordeel halen uit het feit dat niet alle verzoeken binnen de gestelde termijn worden afgehandeld.
De uitspraken van de minister leidden tot flinke verontwaardiging. Het Genootschap van Hoofdredacteuren en WOB-specialisten hebben de afgelopen weken kritiek geuit op de plannen. Het is de vraag wat er voor voorstel uit de plannen van Donner rolt. Het platform houdt het dossier de komende tijd in de gaten.

Dossier Paspoortwet
Er heerst verwarring over wat er op dit moment met de vingerafdrukken gebeurt die moeten worden afgegeven op het gemeentehuis bij de aanvraag van een paspoort. Aangezien de vingerafdrukkendatabase is afgeschoten, maar nog steeds volgens de procedure vingerafdrukken moeten worden afgegeven, tekenen ook steeds meer mensen protest aan. Er lopen nog steeds verschillende rechtszaken tegen de verplichte afname van vingerafdrukken.