platform overleg

Overleg Platform 26 juli 2011

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. Tijdens de afgelopen vergadering op dinsdag 26 juli zijn onder meer de volgende dossiers besproken:

Internetvrijheid; ACTA
ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), een aangekondigd verdrag dat de intellectuele eigendomsrechten wereldwijd moet harmoniseren. Sinds de opkomst van digitale media betekent dit dat de maatregelen die hier wellicht uit voortkomen, rechtstreeks gevolgen hebben voor iemands privé domein.
Zo was een oorspronkelijk onderdeel van het verdrag dat men van internet kon worden afgesloten als men het auteursrecht schond. Dit is inmiddels gesneuveld, maar het afsluiten van bepaalde diensten zoals p2p-netwerken bij schending van het auteursrecht staat nog overeind.
Ook het monitoren van internetverkeer om schendingen te voorkomen is op dit moment nog één van de beoogde maatregelen die hoogstwaarschijnlijk in de uiteindelijke versie zullen staan. Het is uiteindelijk aan de Tweede Kamer om te beslissen of Nederland instemt met ACTA.

Internetvrijheid; Netneutraliteit
De herziening van de Telecomwet betekende een historische dag voor de internetvrijheid; netneutraliteit is in Nederland nu een wettelijk vastgelegd beginsel, waarmee ons land een voortrekkersrol in de Europese Unie op zich heeft genomen. Lees meer over netneutraliteit bij Bits of Freedom.

Internetvrijheid; Deep Packet Inspection
Deep Packet Inspection houdt in dat derden iemands dataverkeer (wat inhoudt alles wat diegene van internet haalt) inhoudelijk kunnen bekijken en speelt daarom een sterke rol bij de beoogde uitvoering van ACTA (zie hierboven). Na een analyse van de soort data is dit bijvoorbeeld auteursrechtelijk beschermd? zou kunnen worden bepaald wat er mee gebeurt.
Dit kan in principe van alles zijn blokkeren, omleiden, kopiëren – het gaat er in beginsel om dat de gebruiker niet meer de volledige controle heeft over wat hij via het internet binnenkrijgt.
Op dit moment is er nog geen concrete grens geformuleerd op nationaal of op Europees niveau van wat er wel of niet geïnspecteerd zou mogen worden; deze scheidslijn is namelijk vaag. Er zijn verschillende legitieme vormen van data-inspectie te bedenken, zoals virusscanners en internetfilters.

Gezondheidszorg en Privacy; Privatisering Landelijk EPD
Het onlangs afgeblazen EPD gaat in geprivatiseerde vorm door op basis van het Landelijk Schakelpunt, een netwerk van regionale EPDs waarin al meerdere miljoenen is geïnvesteerd. Nictiz moest hiervoor uiterlijk 22 augustus de minister van Volksgezondheid een plan aanleveren waarin ze uitleggen hoe het private patiëntendossier vorm gaat krijgen. Er is de nodige controverse rondom de omschakeling van een door de overheid beheerd naar een privaat dossier. Het CBP stelde dat men niet zomaar de patiëntengegevens van een landelijk naar een privaat dossier kon overhevelen.

Dossier Paspoortwet; ID-plicht bij banken
Steeds meer principiële vingerafdrukweigeraars komen in de problemen omdat banken een niet-verlopen identiteitsbewijs eisen bij verschillende procedures. Sinds de Wet Identificatie Dienstverlening is samengevoegd met de Witwaswet, zijn banken verplicht van elke klant het Burger Service Nummer te weten.
Er zijn bij platformdeelnemers verschillende meldingen binnengekomen van dreigbrieven van banken die deze gegevens eisen van klanten.

Dossier Paspoortwet; Mobiele Vingerscanners
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie begint een omstreden proef waarbij 125 agenten een mobiel vingerafdrukapparaat krijgen waarmee illegalen kunnen worden geïdentificeerd. Het belangrijkste bezwaar van platformdeelnemers is dat dit negatieve bewijsvoering incorporeert. Het ontbreken van een vingerafdruk in het systeem is bij het hanteren van een mobiel vingerafdrukapparaat aanleiding om iemand bijvoorbeeld te arresteren. Het niet-matchen van een vingerafdruk (in feite het ontbreken van gegevens) is daarmee geen bewijs van illegaliteit. Als het systeem overigens succesvol blijkt, kan in de toekomst ook worden gekeken of er nog een boete openstaat, zo heeft het ministerie laten weten.