column

Wie wacht op dit EPD?

In een column vraagt een weigeraar van het Elektronisch Patiëntendossier aan drie kamerleden, wie nu eigenlijk zit te wachten op dit EPD.

Geachte kamerleden Mulder, Kuiken en Omtzigt,

Graag wil ik u de volgende vraag voorleggen alvorens u een motie indient a.s. dinsdag om alsnog een Elektronisch Patiëntendossier door te zetten en wel de volgende: kunt u me zeggen wie er op dit elektronisch patiëntendossier zit te wachten?

Voorzover ik het begrijp: niet de artsen en apothekers die nodig zijn om het EPD uit te voeren, ook geen meerderheid van het Nederlandse volk die op dit moment wel iets anders aan het hoofd heeft dan een doorberekening in een verhoogde ziektekostenpremie van wat het EPD allemaal nog gaat kosten en trouwens al gekost heeft. Ook niet de Eerste Kamer die duidelijk heeft laten weten na een zeer degelijke hearing niet geporteerd te zijn voor dit centralistische systeem. Uw partijen wellicht?

De VVD die te pas en te onpas roept dat de overheid zich moet terugtrekken en veel meer aan (de kracht van) burgers zelf moet overlaten? Een partij die wil dereguleren en op kosten zeker overheidskosten besparen? Een partij die de woede van veel van haar eigen achterban op de hals haalt vanwege de bezuinigingen op kunst en cultuur zou nu een project steunen waar niemand op zit te wachten behalve misschien Nictiz, de organisatie die er miljoenen voor krijgt?

Het CDA misschien waarvan één van de voormannen, de bekende heer Eelco Brinkman, het EPD heeft gepromoot als voorzitter van de betreffende commissie omdat het o.a. medische fouten zou voorkomen, hetgeen door een gerenommeerd instituut als het Rathenau aantoonbaar onderuit is gehaald. Kan iemand in het EPD wellicht iets christelijks dan wel iets democratisch dan wel een appel ontdekken?

Dan de PvdA, de oppositiepartij, die volgens de eigen achterban weer eens een eigen geluid zou moeten laten horen, wat in elk geval NIET het geluid is van de door het PVV gedoogde huidige kabinet. Een partij die de schijn wekt nog wel wat te voelen voor grondrechten en mensenrechten en zoiets als persoonlijke vrijheid. Waar komt die motie opeens vandaan? Waarom voelt de PvdA opeens zo’n behoefte om het EPD door te gaan zetten in een tijd dat we wel met andere zaken bezig zijn?

De eerste gedachte die opkomt is een populistische gedachte helaas.
Namelijk: de Haagse stolp is helemaal niet geïnteresseerd in degenen die zij zou moeten vertegenwoordigen, zo zal het die Haagse stolp een worst wezen dat de OV-chipkaart inmiddels een flop is, dat veel mensen zich erg druk maken over het feit dat ze met de introductie ervan meer zijn gaan betalen voor het openbaar vervoer, bij de vele zichtbare problemen met de kaart geen geld terugkrijgen en op een ondoordringbare bureaucratie stuiten.

Dergelijke megalomane projecten die zeer veel geld kosten, de burger van zijn privacy beroven, de risico’s van identiteitsfraude zeer vergroten en uiteindelijk diezelfde burger op aanzienlijke kostenverhogingen komen te staan, zijn bij de Tweede Kamer kennelijk in trek. Ook het feit dat de oktobermaand in het teken stond van een ‘lekke’ overheid, waarbij gegevens van burgers allerminst veilig blijken, zo toonden hackers aan, vermag bij u totaal geen belletje te doen rinkelen? In de motie zelf wordt de suggestie gewekt dat we zo ongeveer terug gaan naar de middeleeuwen als we nu geen EPD invoeren.

Nou nee hoor, dat gaan we niet. Kennelijk zien artsen en apothekers dat anders, behoorlijk anders. Interessant is in dat verband dat de ene helft van de voorstanders geen enkel bezwaar heeft tegen het EPD omdat papieren dossiers qua informatie een even groot risico zouden vormen voor de privacy als het gecentraliseerde digitale en de andere helft vooral vóór het EPD is omdat we nu wel die achterlijke papieren tijd gehad hebben, die zo weinig snelle en gekoppelde informatie oplevert.

Ook dat er zoveel inhoudelijke argumenten tegen het EPD kunnen worden aangevoerd, raakt u kennelijk niet. Wat moeten we, vraag ik u nu, als burgers dan doen om u van dit onzalige plan af te houden? Een hearing hielp dus niet, de uitslag in de Eerste Kamer ook niet, wat wel? Een zelfverbranding op het Binnenhof? Van iemand die niet in een EPD wil komen? Wat voor geks moeten burgers er nog voor over hebben om de Tweede Kamer te verleiden tot rationeel gedrag en geen onzinnige en dure beslissingen?

Geachte Kamerleden, ik doe een appel op u, en ook een democratisch appel om liberale beginselen in acht te nemen, vrijheid van burgers te respecteren, gevoelige gegevens niet digitaal te centraliseren en juist met het oog op de zwakkeren in de samenleving te voorkomen dat premies weer verder omhoog gaan door onnodige kostenverzwaringen.

Laat u eens leiden door de volgende geboden: Weest verstandig, luister naar wat deskundigen in dit geval zeggen maar vooral ook degenen die in de zorg werkzaam zijn en het systeem daadwerkelijk uit moeten voeren, weest niet hovaardig en vooral weest eerlijk en neem geen willekeurige en overhaaste beslissingen in deze met vergaande consequenties voor veel burgers, van wie kwetsbare gegevens niet langer veilig zullen zijn.

Geachte Kamerleden Mulder, Kuiken en Omtzigt: zie om naar uw burgers en kom onder uw stolp vandaan!!!

Hoogachtend,
Een weigeraar van het EPD