nieuws

Nieuwe ronde in rechtszaak van psychotherapeuten tegen NZa

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt 3 november opnieuw twee zaken in het juridisch gevecht van Platformleden Stichting KDVP (de Koepel) en DeVrijePsych met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De zitting van het CBb is donderdag 3 november om 10.00 uur in het Paleis van Justitie in Den Haag aan het Prins Clausplein. Stichting KDVP (de Koepel) en DeVrijePsych roepen belangstellenden nadrukkelijk op om naar de zitting te komen.

Binnen de (geestelijke) gezondheidszorg bestaat groot bezwaar tegen met name de verplichting om op declaraties de diagnosegegevens, de zogeheten Diagnose Behandel Combinatie (DBC) van patiënten op te geven. Zij vinden dit een aantasting van de privacy van de patiënt en strijdig met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Platformleden Stichting KDVP (de Koepel) en DeVrijePsych hebben daarover zaken aanhangig gemaakt bij het CBb dat de klagers op vrijwel alle punten in het gelijk stelde en de NZa opdroeg om opnieuw naar de bezwaren van de klagers te kijken.

Het Platform berichtte eerder o.m. in dit artikel (Verslag zitting CBb over beroepszaken DBC) over de achtergronden van deze rechtszaak en hier (Psychotherapeuten winnen rechtszaak op vrijwel alle punten)  over de uitspraak van het CBb in augustus 2010.

Na de uitspraak van het CBb is er overleg geweest tussen de klagers en de NZa. Maar de NZa blijft bij het standpunt dat de bezwaren van de Stichting KDVP en DeVrijePsych ongegrond zijn.
Deze stellingname van de NZa zal het CBb donderdag 3 november in behandeling nemen.

Op de sites van Stichting KDVP (de Koepel) en DeVrijePsych staat veel informatie over deze rechtszaak met links naar (uitgebreide) documentatie over deze zaak.