platform overleg

Overleg Platform 1 november 2011

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. Tijdens de afgelopen vergadering op dinsdag 1 november zijn onder meer de volgende dossiers besproken:

Kennismaking met het Amsterdam Platform for Privacy Research
Te gast was Bart van der Sloot, onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam en coƶrdinator van het Amsterdam Platform for Privacy Research (APPR), een netwerk van zo’n 50 academici uit verschillende kennisgebieden dat zich toelegt op interdisciplinaire onderwerpen op het gebied van privacy.
De insteek van het APPR is een denktank te vormen die privacyvraagstukken vanuit verschillende studierichtingen (bijvoorbeeld tegelijkertijd juridisch, filosofisch en sociologisch) kan benaderen.
Het APPR is voornemens eind 2012 een meerdaagse conferentie te organiseren waarbij verschillende interdisciplinaire privacyonderwerpen aan bod zullen komen.

Kabinetsreactie op WRR-rapport iOverheid
25 oktober jl. gaf het kabinet een officiƫle reactie op het in maart verschenen WRR-rapport iOverheid. De brief zegt de ontwikkelingen op het gebied van de digitale overheid te onderschrijven, maar beschrijft wel een visie over de rol van de overheid die verschilt van de toon in het rapport.
Waar iOverheid hamert op de verantwoordelijkheid van de overheid voor de informatiesamenleving, wordt in de kabinetsreactie gesteld dat burgers zelfredzaam dienen te zijn.
Of dit betekent dat er, zoals bij het EPD, verantwoordelijkheden betreffende het deugdelijk verwerken van persoonsgegevens naar private partijen worden geschoven moet nog blijken.

Mobiele vingerscanners
De pilot waarbij 125 politieagenten worden uitgerust met mobiele vingerafdrukscanners begon deze maand. Platformleden houden hun hart vast voor de mogelijke gevolgen die deze proef zal hebben, mocht deze succesvol blijken.
Een function creep ligt op de loer. Vrijbit beschreef de proef, door het kabinet omschreven als een leertuin, als een verlengstuk van de identificatieplicht en de paspoortwet en Privacy First omschreef het als een privacymoeras.

Dossier EPD
Minister Schippers (Volksgezondheid) lijkt er alles aan te doen om een private doorstart van het EPD alsnog door te drukken; met Nictiz zijn al afspraken gemaakt over de financiering van activiteiten om een doorstart van het EPD in 2013 mogelijk te maken.
De argumenten voor de Eerste Kamer om het EPD af te schieten, staan echter nog steeds overeind. Het Platform hoopt dan ook dat mits er een alternatief wordt gepresenteerd dat privacy by design in acht neemt, het parlement haar poot stijf zal houden.