platform overleg

Overleg Platform 14 februari 2012

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. Tijdens de afgelopen vergadering op dinsdag 14 februari zijn onder meer de volgende dossiers besproken:

Nieuwe Europese concept-Privacyrichtlijn en –verordening
Ondanks de afzwakking onder Amerikaanse druk (de uitgelekte versie uit december was op een aantal punten beduidend strenger) bevat de nieuwe privacyrichtlijn- en verordening die de Europese Unie wil gaan invoeren veelbelovende voorstellen.
Bedrijven krijgen strengere regels opgelegd omtrent de opslag en verwerking van persoonsgegevens. Een stokpaardje van Eurocommissaris Viviane Reding is “the right to be forgotten”, een zeer ambitieus streven dat zowel scepsis bij deskundigen als nekharen bij bedrijven als Facebook en Google doet rijzen.
Een belangrijk kritiekpunt op de verordening is dat overheden nauwelijks worden aangepakt. De richtlijn die de regelgeving met betrekking tot overheden regelt, ging van 55 pagina’s ten opzichte van 120 in de richtlijn die op dit moment nog geldig is, een gemiste kans volgens Platformleden. Het doel van de richtlijn lijkt vooral de free flow of information tussen overheidsdiensten van EU-lidstaten zoveel mogelijk te versoepelen.
Het Platform heeft gemengde gevoelens over de privacyplannen uit Brussel. Er staat bijvoorbeeld een voorstel in dat heel goed een bedreiging zou kunnen vormen voor het georganiseerd actievoeren door stichtingen, zie dit bericht van Privacy First. Lees ook op de website van Bits of Freedom, een lijst met verbeterpunten.

Wetsvoorstel Regulering Prostitutie
Het Platform heeft in een gezamenlijke brief de Eerste Kamer aangespoord het wetsvoorstel Regulering Prostitutie niet aan te nemen.

Preventieve huiszoekingen bij gebruik van sociale voorzieningen
Een wetsvoorstel van het kabinet dat op dit moment in behandeling is bij de Tweede Kamer stelt voor dat ambtenaren die een huiszoeking willen houden bij AOW-, kinderbijslag- of bijstandsgerechtigden binnen gelaten moeten worden, op straffe van intrekking van deze sociale voorzieningen.
Het gaat hier om burgers die niet verdacht worden van fraude of een ander strafbaar feit. Het Platform maakt zich dan ook grote zorgen om dit plan. Als deze wet wordt aangenomen, kunnen opsporingsbevoegdheden die bedoeld zijn voor criminelen worden ingezet op nagenoeg alle burgers die gebruik maken van sociale voorzieningen, zonder machtiging van het Openbaar Ministerie of de rechter.

Uitspraak Raad van State over demonstranten in vreemdelingendetentie
De Raad van State heeft op 2 februari geoordeeld dat het plaatsen van demonstranten in vreemdelingendetentie een illegaal drukmiddel is om de identiteit bloot te geven. Eind vorig jaar organiseerde de Stichting Bescherming Burgerrechten een Privacycafé over dit onderwerp in Felix Meritis.