column

Werkzaam in de zorg en dus verdacht

Wie werkzaam is in de zorg, is verdacht, betoogt Ab van Eldijk van Platform-deelnemer Stichting KDVP (de Koepel) in een nieuwe column.

Regeren, controleren en criminaliseren, het is de nieuwe drie-eenheid in de zorg.

Goed bestuur in de zorg wordt steeds meer gekenmerkt door vergaande controleprocedures. Goed bestuur in de zorg gaat uit van wantrouwen. Vertrouwen moet verdiend worden en daarvoor behoeven professionals in de zorg “slechts” gedetailleerd te rapporteren over hun werkzaamheden.

Dat uitgebreide rapportageverplichtingen ten koste gaan van vertrouwelijkheid en privacy in de zorg mag geen probleem zijn. Bovendien moeten we ook als vanzelfsprekend accepteren dat tijd en kosten die gemoeid zijn met gedetailleerde rapportageverplichtingen, ten koste gaan van de eigenlijke dienstverlening in de zorg. Vertrouwen moet verdiend worden door uitvoerig te rapporteren, zodat alles voortdurend kan worden gevolgd en gecontroleerd.
Recentelijk is minister Schippers tot het inzicht gekomen dat je ook te goed van vertrouwen kunt zijn door alleen maar kenbaar te controleren.

Op pagina 26 van de onlangs gepubliceerde toekomstvisie op de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wordt gemeld dat deze dienst “under cover” gaat door mystery guests ofwel pseudopatiënten in te zetten om zorgverleners nog beter te kunnen controleren. Dat pseudodienstverlening een bijzonder opsporingsmiddel is, dat alleen mag worden ingezet bij verdenking van een misdrijf of bij onderzoek naar georganiseerde criminaliteit, is natuurlijk ook de minister bekend, maar vertrouwen moet tenslotte verdiend worden.

Aan vertrouwen voorbij
De toekomstvisie van minister Schippers op de Inspectie (IGZ) maakt duidelijk dat zij het licht heeft gezien en nu alle hoop heeft gezet op een heilig geloof in de nieuwe drie-eenheid: regeren, controleren en criminaliseren” als de manier om effectieve publieke sturing in de zorg te realiseren.

Op basis van wantrouwen
De relatie tussen overheid en burgers lijkt inmiddels vooral te worden gekenmerkt door wantrouwen. Burgers worden gecriminaliseerd hetgeen een “vrijbrief” vormt om hen vervolgens met bijzondere opsporingsbevoegdheden te kunnen controleren. Dit is een majeur politiek probleem!

Ab van Eldijk
Voorzitter Stichting KDVP