platform overleg

Overleg Platform 10 januari 2012

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. Tijdens de afgelopen vergadering op woensdag 10 januari zijn onder meer de volgende dossiers besproken:

Dwangsombesluit CBP over opslagtermijn OV-chipkaartgegevens en incheckplicht OV-studentenkaart
De afgelopen weken kregen verschillende perikelen rondom de OV-chipkaart en privégegevens aandacht. Allereerst greep het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in bij de Amsterdamse vervoersmaatschappij GVB door kortere bewaartermijnen af te dwingen bij reisgegevens van studenten met een studenten-OV-chipkaart.
GVB stelde aanvankelijk dat deze reisgegevens geen persoonsgegevens zijn, omdat ze niet te herleiden zouden zijn naar een specifiek persoon. Het CBP concludeert echter dat dit op verschillende manieren mogelijk is en dat deze gegevens daarom een gedetailleerd overzicht van iemands reisgedrag geven.
Een verwante kwestie speelt bij de nieuwe incheckplicht die sinds 1 januari voor studenten met een studenten OV-chipkaart geldt. Deze is volgens de NS legitiem omdat iedereen een geldig vervoersbewijs moet hebben. Een incheckplicht staat ook in de wet beschreven als ‘legitiem vervoersbewijs’, maar er wordt een uitzondering gemaakt voor treinreizen.
Kortom, de NS stelt dat een vervoersbewijs pas geldig is als men in- en uitcheckt, maar dit lijkt voor studenten, die in principe vrij kunnen reizen met hun ov-chipkaart, een maatregel die slechts bedoeld is om reisgedrag te monitoren.

Actualiteiten Privacy in de Gezondheidszorg
Minister Schippers heeft vlak voor het winterreces in de Tweede Kamer aangegeven zich niet te kunnen aanbemoeien tegen de doorstart van het EPD/Landelijk Schakelpunt, omdat het inmiddels een private kwestie is geworden.
Daarmee volgt ze impliciet het advies van het CBP op, dat erop wees dat de minister verantwoordelijk is zolang ze nog bemoeienis heeft met het project.
Inmiddels worden huisartsen via contracten met zorgverzekeraars bewogen medische dossiers aan te leveren voor het Landelijk Schakelpunt, in ruil voor ziektekostenvergoedingen, zoals in de overeenkomst staat.
Het is nog wachten op de eerste huisarts die hier tegen in actie komt.

Actualiteiten Biometrie
Half december bleek dat de er door gemeenten bedrijven worden ingehuurd om bijstandsfraudeurs op te sporen middels pasfotos die onder meer door de gemeente zelf en de sociale recherche worden aangeleverd.
Uit welke bron deze fotos precies komen is nog onbekend, wellicht komen ze ook uit de reisdocumentenadministratie, wat in strijd met de Paspoortwet zou zijn.
Op internet wordt vervolgens met herkenningssoftware gespeurd naar fotos die fraude moeten aantonen. Zie deze link naar een uitgebreider artikel over deze praktijk.