nieuws

KDVP: “Minister Schippers verdient dit jaar de Big Brother Award”

Minister Schippers verdient de Big Brother Award (BBA), zegt Platformdeelnemer Stichting KDVP die haar als kandidaat heeft voorgedragen bij Bits of Freedom die woensdag 7 maart bekend maakt wie de BBA dit jaar krijgt.

De Stichting KDVP had Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voorgedragen vanwege haar opstelling bij de pogingen om het (getorpedeerde) wetsvoorstel over het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) toch via een omweg een ‘private’ doorstart te geven met koppeling aan het Landelijk Schakelpunt (LSP) dat als uitwisselingspunt tussen zorginstellingen functioneert.

“De doorstart van het EPD als een privaat LSP/EPD vormt niet alleen een grootschalige en systematische inbreuk op de privacy van alle Nederlandse burgers – doordat hun medische persoonsgegevens worden verwerkt in een onveilig, niet beveiligbaar informatiesysteem – maar resulteert ook in de feitelijke opheffing van het medisch beroepsgeheim, omdat bij deze doorstart geheel voorbij wordt gegaan aan de eigen verantwoordelijkheid van zorgverleners bij de hantering van het beroepsgeheim en zij verplicht worden behandelinformatie aan te leveren via het LSP/EPD,” aldus de KDVP in de motivatie voor Schippers’ kandidatuur voor de BBA.

Intussen heeft Bits of Freedom minister Schippers op de lijst van kandidaten voor de BBA gezet. “Aangezien Edith Schippers als Minister van VWS de private doorstart van het Elektronisch Patiënten Dossier alsnog mogelijk heeft gemaakt, nadat de Eerste Kamer het EPD om privacyredenen had weggestemd, is zij genomineerd voor een Big Brother Award,” vindt de BoF.

De uitreiking van de BBA vindt woensdagavond 7 maart plaats. Meer over de uitreiking is hier te vinden

Andere links:
1. Voordracht voor Big Brother Award 2012.pdf van de Stichting KDVP.
2. Column van Ab van Eldijk van KDVP over de doorstart van het EPD op de website van het Platform.
3. Artikel op de Platformsite waarin Ab van Eldijk betoogt dat medewerking aan een privaat EPD onverbindend is.