platform overleg

Overleg Platform 18 juni 2012

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. Tijdens de afgelopen vergadering op 18 juni zijn onder meer de volgende dossiers besproken:

Privacy & Gezondheidszorg
Na jarenlange discussies en twee rechterlijke bodemprocedures heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) haar regelgeving aangepast aan de privacyeisen die haar door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zijn opgelegd, naar aanleiding van de zaak die Platformdeelnemers KDVP en DeVrijePsych aanspanden. Op 7 juni  jl. bepaalde NZa als volgt:

1. Patiënten in psychotherapeutische of psychiatrische behandeling kunnen ter bescherming van hun privacy diagnosevermelding op de declaratie afwijzen. Wanneer patiënten van hun ziektekostenverzekering gebruik willen maken stellen zij met de behandelaar een ‘privacyverklaring’ op en sturen deze naar de verzekeraar. Diagnosevermelding op de declaratie is dan niet langer verplicht. Wel kan de medisch adviseur van de ziektekostenverzekeraar onder medisch beroepsgeheim om inlichtingen vragen.

2. Bij zelfbetalende patiënten is diagnosevermelding op de rekening niet langer verplicht. Een privacyverklaring is niet nodig.

3. In deze twee gevallen is ook toezending van DBC-registraties aan het DBC-Informatiesysteem (DIS) niet langer verplicht.

De volgende stap zou moeten bestaan uit het collectief informeren van cliënten in de GGZ over deze opt-out regeling. Het is verder aan de rest van medisch Nederland om deze opt-out mogelijkheid ook te bevechten voor andere sectoren in de gezondheidszorg.

Universal Periodic Review
Ondanks dat relatief veel partijen in hun bijdrages privacygerelateerde onderwerpen hadden aangedragen, speelde het thema privacy geen sterke rol in de laatste Universal Periodic Review (UPR) van Nederland bij de Verenigde Naties. Wel is het sterker aangekaart en meer besproken dan ooit eerder tijdens een UPR-sessie het geval is geweest.  Nederland werd door VN-lidstaten met name stevig aangesproken op het onderwerp ‘Ethnic Profiling’.

Een uitgebreid verslag van de UPR-sessie valt te lezen bij Platformdeelnemer Privacy First.

Terugblik Nationaal Privacy Debat
Webwereld organiseerde op 11 juni jl. het Nationaal Privacy Debat, waar bedrijfsleven, overheid, academici en burgerrechtenorganisaties met elkaar in discussie gingen en verschillende Platformdeelnemers, waaronder Privacy First als panellid, aanwezig waren. Ondanks de soms missende diepgang en de beknoptheid van de sessies, was het wel de eerste keer dat zowel de voor- en tegenstanders in het privacydomein zich manifesteerden in dezelfde arena, en het verdient dan ook lof dat Webwereld het voortouw heeft genomen om dit initiatief te lanceren. Hopelijk volgt een vervolg in 2013.

Actualiteiten Biometrie
De Tweede Kamer nam 12 juni jl. met een zeer ruime meerderheid (enkel de PVV stemde tegen) twee belangrijke moties aan die betrekking hebben op de Europese Paspoortverordening en daarmee de Nederlandse Paspoortwetgeving. De eerste hield in dat Nederlandse ministers zich in Brussel moeten inzetten om de verplichte afname van vingerafdrukken voor paspoorten te schrappen. Minister Spies van Binnenlandse Zaken liet overigens al eerder aan de Kamer weten dat dit niet eenvoudig zou gaan lukken bij haar Europese collega’s.
De tweede motie dwong het kabinet om zich op Europees niveau in te zetten voor een deugdelijke bescherming van de biometrische gegevens die door bedrijven met een Amerikaanse vestiging worden beheerd. Dit na berichtgeving over de risico’s van Nederlandse vingerafdrukken die met de huidige afspraken die onze regering maakte, zeer goed in buitenlandse handen kunnen vallen.