platform overleg

Overleg Platform 17 juli 2012

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. Tijdens de afgelopen vergadering op 17 juli zijn onder meer de volgende dossiers besproken:

Privacy in de Gezondheidszorg
Platformdeelnemer Stichting KDVP gaat in beroep tegen de nieuwe opt-out regeling die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onlangs invoerde naar aanleiding van de procedure die de stichting tegen de NZa aanspande en in maart jl. won.
De regeling, waarbij patiënten in overeenstemming met de zorgverlener ervoor kunnen kiezen geen diagnose-informatie op de declaratie aan de verzekeraar te vermelden – waar dit eerst verplicht was – , biedt onvoldoende waarborgen om de privacy van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg te beschermen, aldus KDVP.
De stichting schrijft er onder meer het volgende over op haar website:

Waar het de verzekerde zorg betreft is de opt-out privacyregeling GGZ onvolledig, niet effectief en zodoende onbruikbaar voor de bescherming van privacy en beroepsgeheim bij de behandeling van psychische klachten.
KDVP ontraadt cliënten en zorgverleners gebruik te maken van deze regeling omdat daarmee vertrouwelijkheid bij de behandeling niet kan worden gerealiseerd. Deze opt-out regeling is een “wassen neus” die ten onrechte een schijn van bescherming geeft.

Kijk hier voor een document (pdf) waarin de belangrijkste tegenargumenten van de stichting op een rijtje zijn gezet.

Speerpunten College voor de Rechten van de Mens
Het spoedig op te richten College voor de Rechten van de Mens maakte op 28 juni jl. haar speerpunten bekend: ouderenzorg, discriminatie op de werkvloer en rechten van vreemdelingen. Het Platform Bescherming Burgerrechten stelde als belangstellend en kritisch volger van het initiatief een brief op met daarin de aanbeveling om ook het thema privacy als speerpunt op te nemen in het streven van het College.
De brief is op de site van het Platform te lezen. Een uitgebreid artikel over de inbreng van het Platform staat op de site van het Humanistisch Verbond, dat de brief eveneens ondertekende.

CBP richtsnoer voor private partijen: folder over kopietjes van paspoorten
Identiteitsfraude is een opkomende vorm van criminaliteit, die in de hand wordt gewerkt door het onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft om die reden onlangs richtsnoeren gepubliceerd over de do’s en don’ts bij het maken van kopietjes van identiteitsbewijzen.
Er wordt onder meer duidelijk gesteld dat het maken van kopieën van identiteitsbewijzen, net als de verwerking van andere vormen van persoonsgegevens, verboden is tenzij er een wettelijke uitzondering geldt.
Het Platform is verheugd dat het CBP een centraal pakket met richtlijnen uitvaardigt, maar de regels roepen wel vragen op over in hoeverre deze in de praktijk worden nageleefd en of deze richtlijnen daar verandering in zullen brengen.
Het is daarnaast net zo belangrijk dat ook burgers op de hoogte zijn van de regels omtrent het kopiëren van identiteitsbewijzen, aangezien het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens niet altijd prioriteit heeft bij ondernemingen.