nieuws

Platform stuurt brief met adviezen aan kabinetsinformateurs

Het Platform Bescherming Burgerrechten heeft in een brief aan de kabinetsinformateurs een aantal adviezen gegeven op het gebied van privacy, democratie & rechtsstaat en nieuwe technologieën.

De brief, die is ondertekend door alle deelnemers aan het Platform, doet een aantal aanbevelingen op drie terreinen:

1. Privacybeschermende wetgeving en maatregelen;
2. Onderwerpen die de democratische rechtsstaat betreffen en ons aller persoonlijke vrijheid en burgerrechten raken;
3. Nieuwe technologieën en daaraan verbonden risico’s voor de privacy.

De brief, waarvan een kopie is gestuurd aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer, is hier te downloaden (PDF):

Advies_Platform_Burgerrechten_kabinetsformatie2012