nieuws

KDVP schrijft Ministerie aan: Spreek NZa aan op gebrekkige uitvoering opt-out regeling

Platformdeelnemer KDVP (De Koepel) heeft de Directie Curatieve Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid aangeschreven over de nog steeds gebrekkige opt-out-regeling voor het aanleveren van diagnose-informatie aan zorgverzekeraars.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) negeert hiermee uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste bestuursrechter in ons land. Deze verplichtte tot de invoering van een bezwaarregeling die het voor patiënten en zorgverleners in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) mogelijk maakt om bezwaar te maken tegen de verplichte uitwisseling van diagnose-informatie. KDVP vraagt nu aan het ministerie, dat samen met de NZa verantwoordelijk is voor een behoorlijke uitvoering van deze opt-out mogelijkheid, om de regeling aan te passen zodat deze alsnog gaat voldoen aan de eisen in de uitspraak van het CBb.

Officieel kunnen patiënten in de GGZ die bezwaar hebben tegen het aanleveren van hun diagnose-informatie aan het landelijke DBC-systeem, sinds maart 2013 kiezen voor een zogeheten opt-out. Hiermee moet worden voorkomen dat diagnose-informatie over hun psychische aandoening terecht komt bij hun verzekeraar en wordt opgeslagen in een landelijke databank, het zogenaamde DBC Informatie Systeem (DIS).

Diagnose-informatie valt nog steeds te herleiden
De bezwaarregeling die de NZa instelde, laat echter op veel punten te wensen over. De KDVP heeft de NZa er herhaaldelijk op gewezen dat de bezwaarregeling, zoals door de CBb rechter opgelegd, in de praktijk nog steeds niet effectief kan worden toegepast. Hoewel softwareleveranciers het mogelijk hebben gemaakt om DBC’s digitaal te kunnen valideren zonder dat diagnose-informatie wordt opgenomen in de nota, is vervolgens uit het eindbedrag van de gedeclareerde DBC alsnog de diagnose te herleiden.

Daarmee is de uitwerking van deze bezwaarregeling in feite een treffend voorbeeld van onverantwoordelijk overheidsgezag dat rechterlijke oordelen meent te kunnen negeren door  moedwillig, onvolledig en onzorgvuldig uitvoering te geven aan de uitspraken van het CBb met betrekking tot privacy in de GGZ, zo meldt KDVP op haar site.

In september publiceerde de NZa een rapport waarin wordt geëvalueerd hoe de huidige bezwaarregeling in de praktijk functioneert. Omdat de bezwaarregeling in de praktijk echter nog niet toepasbaar is uitgewerkt, is deze evaluatie volgens KDVP dan ook volstrekt onzinnig.

De brief van KDVP, verzonden op 13 september jl., valt hier te lezen (PDF).

KDVP ontving op 30 augustus al eerder een (onbevredigend) antwoord op haar zorgen van de Directie Curatieve Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid over de opt-out, de brief valt hier te lezen.