nieuws

ID-kaart vingerafdruk-vrij, bezwaren tegen biometrische identiteitsbewijzen nog niet opgelost

Sinds vandaag is het mogelijk voor Nederlandse burgers om een vingerafdruk-vrije ID-kaart aan te vragen. Daarmee is een eerste stap gezet om een deel van de principiële vingerafdrukweigeraars tegemoet te komen. De bezwaren tegen biometrische paspoorten en id-kaarten zijn er echter niet mee weggenomen, waarschuwt Platformdeelnemer Burgerrechtenvereniging Vrijbit. Nieuwe acties tegen biometrische identiteitsbewijzen zijn aangekondigd.

“Wie volhield om geen vingerafdrukken af te geven aan de Staat, kan na vijf werkdagen eindelijk weer gewoon deelnemen aan de maatschappij en toegang krijgen tot basale levensbehoeften zoals medische zorg, een bankrekening kunnen openen en een bankpas aanvragen, een afspraak maken met de notaris, een rijbewijs aanvragen, zich aanmelden voor een opleiding, een betaalde baan kunnen aannemen enzovoort”, stelt Vrijbit in haar persbericht.

Voor de aanvraag van een paspoort is het afgeven van vingerafdrukken echter nog verplicht. Ook bevatten vingerafdrukloze id-kaarten nog steeds op afstand uitleesbare RFID-chips waarop zowel persoonsgegevens als een gezichtsscan staan. Reden voor Vrijbit om de strijd tegen biometrische identiteitsbewijzen voort te zetten.

“Ook de opslag van de ingescande pasfoto’s in de reisdocumentendatabase van de overheid blijft op grote bezwaren stuiten”, stelt Vrijbit. Er staat dan ook een vervolgactie tegen de verplichte gezichtsscan in identiteitsbewijzen gepland.

Vanaf vandaag zal een deel van de aanvragers van een vingerafdrukvrije identiteitskaart formeel juridisch bezwaar aantekenen tegen het gebruik van de digitale gezichtsscan, voor zover deze niet uitsluitend wordt gebruikt om een zichtbare afbeelding in het document op te nemen. Ook wordt bezwaar aangetekend tegen het gebruik van RIFD-chips, zolang de houder van het identiteitsbewijs niet zelf zeggenschap krijgt over toegang tot de data op de chip.

De software-aanpassing om een identiteitskaart zonder vingerafdrukken aan te maken, is afgelopen weekend doorgevoerd bij gemeenten. Aanvragers van een vingerafdrukvrije identiteitskaart die aan de balie van Burgerzaken toch worden geconfronteerd met de ’technische onmogelijkheid’ om een vingerafdrukvrije id-kaart aan te vragen, adviseert Vrijbit zich te beroepen op de wettelijke plicht de aanvraag in handen te nemen: “De overheid zal in dat geval terug kunnen grijpen op de noodoplossing om betrokkenen dan ten dienste te zijn met een tijdelijk 1-jarig document wat volgens de Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN) vanouds altijd al vingerafdrukvrij kon worden verstrekt.”

Lees meer over het dossier Paspoortwet op de site van Vrijbit.