platform overleg

Platform Overleg april 2014

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis en ideeëen over actuele onderwerpen uitwisselen. Op de bijeenkomst van 1 april hebben onder meer de volgende thema’s de revue gepasseerd:

Actualiteiten Biometrie

Het ‘3D-paspoort’

In de media circuleerden in maart berichten over een zogenaamd ‘3D-paspoort’, dat nóg veiliger zou zijn. NRC meldde bijvoorbeeld dat het om een techniek ging die tegen look-a-like fraude diende.

In feite gaat het om een hologramtechniek, waarbij twee identieke foto’s over elkaar heen voor een dieptewerking zorgen. Er is dus geen sprake van een driedimensionale foto op het paspoort. Nog niet; Plaformdeelnemers zien de hologramfoto als een zoethoudertje voor een werkelijk driedimensionale foto, die gezichtsherkenning effectiever maakt.

Identificatieplicht bij de stembus

Ondanks de indentificatieplicht bij de stembus, was er bij de afgelopen verkiezingen nog steeds sprake van een grote hoeveelheid ‘spookstemmen’, oftewel, er waren meer stembiljetten ingeleverd dan er kiezers waren komen opdagen. Blijkbaar helpt een identificatieplicht niet om deze praktijk tegen te gaan.

Privacy in de gezondheidszorg

Zembla over de jacht op uw medische gegevens

Zembla besteedde op donderdag 17 april uitgebreid aandacht aan een dossier dat het Platform al geruime tijd volgt, namelijk de informatiehonger van zorgverzekeraars. Het is een zeer informatieve uitzending geworden die op onthullende wijze de alsmaar uitbreidende verzameling intieme medische gegevens die zorgverzekeraars opeisen in kaart brengt. Bekijk de uitzending hier.

Procedure VPHuisartsen vs VZVZ om doorstart Privaat LSP

Het Platform volgt de bodemprocedure van VPHuisartsen tegen de landelijke uitrol van het Landelijk Schakelpunt op de voet. Eind april dient de zitting, die van grote invloed kan gaan zijn op de wijze waarop in Nederland wordt omgegaan met medische gegevens. Lees op onze site een interview met VPHuisartsen en een analyse van de zitting vanuit Platformdeelnemer Stichting KDVP.

Expertmeeting Transitie Jeugdzorg

In samenwerking met Platformdeelnemer Ouders Online organiseerde de Stichting Bescherming Burgerrechten op … maart een expertmeeting over de Transitie Jeugdzorg. Een geslaagde avond met een dito opkomst. Een uitgebreid verslag valt op onze site terug te lezen.

Jaarverslag CBP 2013

Het College Bescherming Persoonsgegevens waarschuwt in haar laatste jaarverslag voor Big Data. Het Platform deelt deze zorg. Bij het verzamelen van gegevens voor ‘Big Data’ doeleinden, gaat het per definitie om gegevensverzameling zonder dat vooraf duidelijk is welk doel ermee wordt gediend. Juist in de reeds verzamelde informatie wordt geprobeerd patronen te ontdekken die geschikt zijn voor toekomstige exploitatie.
Hiermee voldoet deze praktijk per definitie niet aan de meeste elementaire principes van doelbinding, zoals die zijn vastgelegd in wetgeving en fundamentele grondrechten. Het is daarom van essentieel belang dat persoonsgegevens hun wettelijk en grondrechtelijk beschermde positie behouden  en derhalve worden uitgesloten van het sleepnet van Big Data.

Voorzitter van het Platform Tijmen Wisman hield in een bijdrage op onze site onlangs nog een pleidooi voor het behoud van doelbinding, vooral in deze tijd.