nieuws

TROS Radar: Zorgverzekeraars schenden privacy

Gisteren besteedde het tv-programma TROS Radar aandacht aan de grootschalige verwerking van medische persoonsgegevens door zorgverzekeraars en de slepende strijd die psychiaters en psychotherapeuten voeren voor privacy in de Geestelijke Gezondheidszorg.

Ab van Eldijk, voorzitter van Platformlid Stichting KDVP komt uitvoerig aan het woord over de al jarenlang niet functionerende opt-outregeling voor privacybezwaarden in de GGZ.

Bekijk de uitzending hieronder:

Ook de Volkskrant pakte gisteren uit met het nieuws dat honderden psychiaters verzekeraars boycotten vanwege hun bemoeienis met de inhoud van de behandeling en de hoeveelheid informatie die ze daarbij opeisen. Ook Kaspar Mengelberg, lid van Platformdeelnemer DeVrijePsych, wordt over het onderwerp geïnterviewd.

Het Platform houdt op deze site al geruime tijd een dossier bij van privacy in de (geestelijke) gezondheidszorg. Lees onder meer de volgende artikelen:

Privacy in de GGZ: Nu of nooit?
Over de toenemende weerstand in de GGZ tegen de informatiehonger van verzekeraars, en de weerwil van verzekeraars en (semi-)overheid om privacy van GGZ-patiënten te waarborgen.

Datagrabbing in de zorg en de privacy van pseudonimisering
Over de ontoereikende versleuteling van de grootste medische databank van Nederland en de informatiemacht die zorgverzekeraars opbouwen met diagnose-informatie over hun verzekerden.

CBP moet handhavend optreden tegen zorgverzekeraars
Een oproep van Platformlid KDVP aan privacywaakhond CBP om haar handhavende bevoegdheden in te zetten tegen zorgverzekeraars die werken volgens procedures die werden afgekeurd door de rechter.

Ook  verscheen in december 2014 de publicatie ‘Privacy in de Zorg; van wie is uw medisch dossier?’, waarin aan de hand van drie grote dossiers in de Nederlandse zorg wordt geconstateerd dat het medisch beroepsgeheim in de afgelopen tien jaar stelselmatig is uitgehold.