nieuws

Wat gaan het Platform doen dit politieke jaar?

Deze week eindigde het zomerreces en begon het nieuwe politieke jaar. Lees hier welke plannen het Platform Burgerrechten de komende tijd op haar agenda heeft staan.

Het vervolg van de SyRI-campagne

Het vonnis in de zaak die we in februari wonnen tegen het Systeem Risico Indicatie bevat een aantal belangrijke winstpunten die uitvoering moeten krijgen in het huidige beleid. Waar het kabinet van mening was dat ze algoritmen waarmee ze burgers doorlicht geheim mag houden, bepaalde de rechter dat dit in strijd is met fundamentele rechten. Burgers hebben het recht om te weten dat ze in een systeem als SyRI worden geanalyseerd, deze analysemethode inhoudelijk te controleren en zich hiertegen te verweren als ze menen dat hun rechten worden geschonden. In de onderstaande animatie leggen we dit uit:

Het Platform Burgerrechten wil de komende tijd systemen die vergelijkbaar zijn met SyRI onder de loep nemen en actie ondernemen om ze in lijn te brengen met de uitspraak in de SyRI-procedure. Op die manier zorgen we dat de eisen uit het SyRI-vonnis ook gaan gelden op andere plekken waar deze instrumenten worden ingezet. Zo werken we samen met FNV om in gemeente Nissewaard openheid te krijgen over de wijze waarop het college met het bedrijf Totta Data Lab bijstandsgerechtigden doorlicht met data-analyses. Tips over andere systemen die zouden moeten worden onderzocht, zijn welkom.

Daarnaast houden we met partijen uit de coalitie tegen SyRI een vinger aan de pols bij de ontwikkeling van de opvolger van SyRI die het Ministerie van Sociale Zaken aankondigde na het SyRI-vonnis. Hoe wij over een eventuele opvolger denken valt hier te lezen.

De Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden

Het Platform Burgerrechten houdt zich al geruime tijd bezig met ‘Super SyRI’, oftewel de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden. Zo dienden we in 2018 een lijvige input op de internetconsultatie in en schreven we eerder dit jaar met de SyRI-coalitie een brandbrief over de gehaaste behandeling van het wetsvoorstel in het parlement. Ook de Tweede Kamer uitte in juni forse kritiek tijdens de eerste behandelronde van het voorstel. De reactie van het kabinet wordt binnenkort verwacht.

We zullen onze politieke lobby in de Tweede en Eerste Kamer voortzetten om de parlementaire discussie die ontbrak bij de aanname van SyRI, op gang te brengen bij de behandeling van ‘Super SyRI’.

Samenwerkingen

In de komende periode zullen we ook weer samenwerkingen aangaan in de vorm van gezamenlijke lobby, statements en eventueel juridische procedures met andere NGO’s. Zo zit het Platform met andere mensenrechten- en privacy NGO’s in de Veilig Tegen Corona coalitie, die zich sinds de aankondiging van de corona-app buigt over de vele privacy- en veiligheidskwesties rondom dit plan.

De activiteiten van het Platform worden volledig mogelijk gemaakt door donaties. Kijk op https://platformburgerrechten.nl/doneren/ om ons werk te steunen met een financiële bijdrage.