Category Archives: nieuws

“Betrek Kamer volledig bij herinrichting digitale zorgcommunicatie”

Het kabinet zou haar plannen om de zorgcommunicatie landelijk te reorganiseren, integraal moeten voorleggen aan de Kamer. Alleen zo kan de Kamer een goede beoordeling maken van de implicaties van deze plannen voor het medisch beroepsgeheim en de patiëntprivacy.  In ...

Huishoudelijke mededeling

De homepage van het Platform Burgerrechten wordt slechts sporadisch geüpdatet en dient primair voor het openbaar maken van jaarverslagen en algemene informatie over het Platform Burgerrechten. Voor alle actualiteiten rondom de activiteiten van het Platform ...

Platform Burgerrechten onderschrijft oproep Onverdeeld Open

Het Platform Burgerrechten onderschrijft het manifest dat een coalitie van organisaties en burgers onder de titel “Onverdeeld open” doet om het coronatoegangsbewijs per direct af te schaffen. Gelijkgestemden wordt opgeroepen de petitie ook te ...

Kabinet slaat kritiek op Super SyRI in de wind

De regering heeft vrijwel niets gedaan met de fundamentele kritiek op het wetsvoorstel voor Super SyRI. De gedane aanpassingen zijn cosmetisch van aard, waardoor de wet nog steeds een carte blanche geeft om alle data over burgers uit alle publieke en private ...

Nissewaard weigert alsnog beloftes transparantie na te komen

Ondanks toezeggingen aan de raad, besluit het college van Nissewaard toch haar fraude-algoritmen geheim te houden. Ook worden inzageverzoeken van burgers onnodig bemoeilijkt en belangrijke documenten ondanks toezegging niet met de raad gedeeld. FNV en Platform ...

Wat gaan het Platform doen dit politieke jaar?

Deze week eindigde het zomerreces en begon het nieuwe politieke jaar. Lees hier welke plannen het Platform Burgerrechten de komende tijd op haar agenda heeft staan. Het vervolg van de SyRI-campagne Het vonnis in de zaak die we in februari …

Nissewaard moet data-analyses bijstandsfraude gaan uitleggen

Bijstandsgerechtigden in Nissewaard wordt opgeroepen hun persoonlijke fraudescore op te vragen bij het gemeentebestuur. FNV stelt een inzagebrief beschikbaar, die de gemeente vraagt om uitleg over data-analyses die ze door een bedrijf laat uitvoeren op burgers in ...

Kamer stuurt aan op grondige behandeling Super SyRI

De haastige invoering van Super SyRI baart ook de Kamer zorgen. Dat blijkt uit de brede kritiek op het voorstel, dat vlak voor indiening fors werd uitgebreid. Partijen die de wet moeten uitvoeren, kregen geen tijd om het nieuwe voorstel …