nieuws

Brief aan Eerste Kamer: “Stop met negeren van alternatieve EPD-systemen”

Het Platform Burgerrechten roept de Eerste Kamer op om niet akkoord te gaan met de nieuwe wet voor digitale zorgcommunicatie zolang er geen geld wordt geïnvesteerd in alternatieve, privacyvriendelijke systemen.

Nadat de Eerste Kamer in 2011 het Elektronisch Patiëntendossier verwierp, zijn er langdurig pogingen gedaan om nieuwe wetgeving te maken voor het digitaal uitwisselen van medische gegevens. Daarbij werd enkel ingezet op dezelfde soort infrastructuur die de basis vormde voor het verworpen EPD.

De Eerste Kamer constateerde destijds dat de werking van het EPD niet aansloot op het medisch beroepsgeheim en noemde dit “een dossier met duizend achterdeuren” toen ze de wetgeving voor dit systeem unaniem verwierp. Tevens nam ze in 2015 een motie aan waarin de regering werd opgedragen er zorg voor te dragen dat de toegang tot het medisch dossier ook ‘decentraal’ mogelijk kan blijven, waarmee ze de recht van de patiënt om diens gegevens ook via alternatieve systemen te delen werd vastgelegd.

Geen geld naar privacyvriendelijke alternatieven

Decentrale systemen voor zorgcommunicatie vormen in meerdere opzichten een oplossing van de tekortkomingen die de Eerste Kamer in 2011 ertoe bewogen het centrale EPD-systeem te verwerpen. Deze alternatieven hebben tot op de dag van vandaag echter geen eerlijke kans gekregen, aldus het Platform Burgerrechten. En dat lijken ze onder de nieuwe zorgcoummunicatiewet die de Eerste Kamer op dit moment behandelt ook niet te krijgen, omdat er geen geld voor wordt vrijgemaakt.

Het Platform schrijft onder meer: “Het investeringsbedrag onder dit wetsvoorstel zal volgens de huidige plannen volledig ten goede komen aan centrale infrastructuren die al sinds uw Kamer in 2011 de Wet-EPD verwierp, aantoonbaar tekortschieten als het gaat om een veilige en effectieve gegevensuitwisseling in de zorg met behoud van het medisch beroepsgeheim.”

In een visiedocument dat het Platform heeft laten opstellen en dat is meegestuurd bij de aanbevelingen aan de Eerste Kamer, wordt dit toegelicht waarom er alternatieve systemen noodzakelijk zijn voor een veilige en effectieve zorgcommunicatie in lijn met het medisch beroepsgeheim.

Onverantwoord

Het nog langer uitsluitend inzetten op een centrale infrastructuur heeft de afgelopen twaalf jaar geen oplossing geboden voor de fundamentele tekortkomingen inzake het medisch beroepsgeheim en de patiëntprivacy. Het is volgens het Platform Burgerrechten onverantwoord om nog meer zorggeld te steken in niet-werkende oplossingen en daarbij privacyvriendelijke alternatieven nog langer te negeren.

Lees hier de input die het Platform Burgerrechten aan de Eerste Kamer stuurde.

Download hier het visiedocument dat aan de Eerste Kamer is toegestuurd.