Tag Archives: databases

“Stop met de prostituee als onderdeel van het probleem te zien”

De Stichting Bescherming Burgerrechten organiseerde 27 januari in Felix Meritis het tweede Privacycaf√©: over hoe een vertekend beeld van de prostitutiebranche kan leiden tot een privacyschendend wetsvoorstel. De Privacycaf√©’s worden georganiseerd door de ...

Registratiebewust of -belust; de peesdatabase van Opstelten

Het kabinet wil alle prostituees verplicht registeren om zicht te krijgen op misstanden in de seksbranche. Tegenstanders zeggen dat de wet rammelt; de privacy van prostituees is in gevaar waardoor ze de illegaliteit zullen opzoeken. Nadat in 2000 het bordeelverbod ...

Kritiek van de Stichting KDVP op Tweede Kamer over EPD

De Stichting KDVP, lid van het Platform Bescherming Burgerrechten, vindt dat de Tweede Kamer open moet staan voor alternatieven voor het EPD: “Nader onderzoek naar eenvoudiger en tevens veiliger alternatieven is juist op dit moment geboden.” Blijft de ...

Handen af van vingerafdruk

De Nederlandse praktijk van biometrische gegevensopslag is in strijd met het EVRM en moet per direct moeten stoppen. Doet Nederland dat niet zelf, dan zal Straatsburg moeten ingrijpen. Dat stelt publicist en jurist Robin Caron in zijn nieuwe column. De …

Burgerrechten verdwijnen in de black box van de overheid

Op de Internationale Dag van de Mensenrechten 10 december a.s. organiseert het Humanistisch Verbond een symposium met als titel ‘De overheid als black box.’ Daar spreken o.a. Bart Nooitgedagt (advocaat), Alex Brenninkmeijer (Nationale ombudsman), Willem ...

De rekbare doelen van de vingerafdrukkendatabase

Een jaar na de invoering van de nieuwe Paspoortwet geldt nog steeds de vraag: is de vingerafdrukkendatabase een opsporingsregister dat verkocht is als een anti-fraudemaatregel? Verantwoordelijke bewindslieden hebben van meet af aan gesteld dat de ...