nieuws

In de praktijk: Belgacom, Belgisch grootste telecombedrijf

In België wil de regering dit jaar een wet aannemen die de opslag van data regelt. Zie ook het artikel “Databewaring niet zo pragmatisch invoeren als in Nederland” op deze site over een actie die op de gevaren van die data-opslag wijst. Hoe staat het met de huidige praktijk bij Belgacom?

Hoe ver gaat Belgacom al in het vrijgeven van gegevens?

Als het gerecht bij het bedrijf informatie opvraagt, zal dit steeds gebeuren in overeenstemming met het toepasbare wettelijke kader. Dat zegt Jan Margot, persverantwoordelijke van Belgacom. Niettemin hoopt het telecombedrijf dat de omzetting van de richtlijn in Belgisch recht zal leiden tot een goed evenwicht tussen de staat, de burger en het bedrijf.
Burgers hebben ook de plicht hun medewerking te verlenen aan het gerecht. Maar daarom verzaakt Belgacom niet aan haar verplichting tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Als er een datatransmissie is naar gerechtelijke instanties, dan gebeurt dat steeds overeenkomstig het toepasbare wettelijke kader.

Welke gegevens slaat Belgacom nu al op?

De gedetailleerde facturatiegegevens voor zowel vaste als mobiele telefonie (opgeroepen nummer, nummer oproeper, lokalisatie van de oproep) worden gedurende een jaar bewaard. Ook IP-adressen voor internet en verbindingsgegevens worden twaalf maanden opgeslagen. Zelf zegt ze geen spoor bij te houden van datums en uren en andere gegevens betreffende de verzenders en bestemmelingen van verstuurde of ontvangen e-mails. Het bedrijf houdt ook geen kopie bij van de inhoud van door de klant ontvangen of verstuurde e-mails, ook al zijn ze beschikbaar (op onze servers) voor gebruik door de klant gedurende een maximumtermijn van 120 dagen. Zodra de klanten ze hebben gedownload, verliest Belgacom naar eigen zeggen elk spoor ervan.

Wat kost mogelijk de nieuwe bewaarwet Belgacom?

Voor de aankoop van de nodige servers alleen al zegt de Belgische telecomgigant verschillende miljoenen euros nodig te hebben. Uit praktische overwegingen en om buitensporige kosten te vermijden, aldus Margot, ziet het bedrijf de bewaringstermijn idealiter op zes maanden en zeker niet meer dan twaalf maanden.